Vil du jobbe med programvareutvikling i H5P?

100% frikjøp for skoleåret 2021/22, med mulighet for forlengelse 

Oppstart 1. august 2021.

H5P er et viktig verktøy for å utvikle interaktive læremidler på NDLA. Vi ønsker å satse videre på denne teknologien og stimulere til utvikling av nye innholdstyper i årene som kommer. Som ledd i denne satsingen ønsker vi å knytte til oss en person som skal arbeide med programvareutvikling. Det er ønskelig, men ikke nødvendig, at du allerede kjenner til H5P-rammeverket. Du vil få jobbe tett mot leverandører og mot våre interne spesialister på H5P. Du vil rapportere til teknisk leder. 

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

NDLA jobber bredt med både innovasjon og brukerbasert, stegvis utvikling. NDLA samarbeider også med miljøer innen edtech og med universiteter og høyskoler. I dette samarbeidet har NDLAs avdeling Utforske en sentral rolle.

Arbeidsområder

  • Utvikling, vedlikehold og feilretting av H5P-innholdstyper (https://h5p.org/developers)
  • Utvikling av kode i JavaScript, CSS og React
  • Versjonering og dokumentasjon i Github (NDLANO)
  • Kravspesifisering og dokumentasjon av tekniske endringer

Ønsket kompetanse 

  • Erfaring fra relevante utviklingsprosjekter
  • Erfaring med koding
  • Innsikt i åpen kildekode, ulike lisenstyper og konseptet åpne læremidler
  • Kjennskap til brukerstyrt utvikling i teambaserte prosesser
  • Utviklingsorientert grunnholdning og evne til tverrfaglig samarbeid

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. Det gjelder alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere faglig kompetanse innen arbeidsområdet. CV-er og referanser skal vedlegges søknaden.

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i NDLA via videokonferanser og delte dokumenter. God evne til samarbeid er derfor viktig. Du må også regne med å delta på noen fysiske samlinger i løpet av året.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 27. juni 2021

Spørsmål kan rettes til teknisk leder, Christian Stange, e-post: christian.stange@ndla.no, eller mobil: 976 89 831. 
Søknad sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til christian.stange@ndla.no.