NDLA søker videoprodusent

Videoprodusent skal arbeide tett med de tre andre i teamet som arbeider med video: videoprodusent, fotograf og animatør. Det blir også tett samarbeid med fagansvarlige og annet personell for å arbeide med nyproduksjon av video. Inntil 100 prosent stilling frem til 31. juli 2022.

Arbeidsoppgaver vil være å      

 • gjennomføre videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings-, utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner. Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.
 • på samlinger i ROS-teamet bidra til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • på forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold med levende bilder skal oppdateres eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres
 • noe reising i forbindelse med opptak må påregnes.

Søker bør

 • ha utdanning som TV-journalist/videoprodusent
 • kunne arbeide selvstendig og kunne lage et videoprodukt på egenhånd gjennom forberedelse, opptak og redigering
 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere
 • beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon og kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner
 • ha kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier samt kompetanse om universell utforming 
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper
 • ha tilgang til videoutstyr/studio ved egen skole

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo.

Alle som tilbys engasjement i NDLA, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

De(n) som tilsettes må være innstilt på å samarbeide tett med kollegaene i ROS-team og i fagredaksjonelt team. Teamene har blant annet jevnlig videokonferanser, og alle arbeider i delte dokumenter, God samarbeidsevne er derfor viktig. I tillegg må søker regne med å delta på noen obligatoriske samlinger i løpet av året.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 17. oktober 2021

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post johannes@ndla.no. Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: stilling@ndla.no. med kopi til johannes@ndla.no

NDLA og ROS

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i ca. 100 eksamensfag i videregående opplæring.

Produksjonsenheten ROS (Rådgivning og støtte) består av spesialister som støtter redaksjonene i arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS-teamet finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold.