Utlysning: Læreravtale i Medieuttrykk vg3

Hvordan planlegge og lage et lite dataspill?

Vi skal oppdatere og konkretisere ressursene våre på spillutvikling.

Du har selv utviklet dataspill, og gjennomført prosjekter der elever har produsert dataspill.

Innholdet skal dekke følgende kjerneelement og kompetansemål:

  • Kjerneelement:  Kreativitet, produksjon, prosess
  • Kompetansemål 1: Planlegge, gjennomføre og vurdere en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon tilpasset en tenkt eller reell oppdragsgiver
  • Kompetansemål 2: Utforske og bruke ulike virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk

Omfang: inntil kr 35 850. Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge på e-post: albertineaaberge@ndla.no for ytterligere informasjon.

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Søknadsfrist: 6. oktober 2023