Utlysning: Læreravtale innen IT og mediefag

Kunstig intelligens og medieproduksjon.

Vi trenger ressurser på følgende områder:

  • Hvilke KI-verktøy finnes for medieproduksjon?
  • Hvordan og når skal verktøyene brukes?
  • Hvilke etiske problemstillinger er knyttet til bruk av KI-verktøy i medieproduksjon?

Innholdet skal dekke følgende kjerneelement:

  • Teknologiforståelse (IM)
  • Kreativitet, produksjon og prosess (MU)
  • Etikk, opphavsrett og vurdering (MU

Omfang: inntil kr 35 850. Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge på e-post: albertineaaberge@ndla.no for ytterligere informasjon.

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Søknadsfrist: 6. oktober 2023