Utlysning: Læreravtale innen vg2 kokk- og servitørfaget

Vi ønsker å revidere og oppdatere vårt innhold om alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer for vg2 kokk- og servitørfag. Fagredaksjonen søker derfor lærere med oppdatert kompetanse innenfor drikkevarer, gjerne med sommelierutdannelse.

Kompetansemål:

  • tilberede, anbefale og servere varme og kalde drikkevarer til ulike gjester, kunder og brukergrupper
  • gjøre rede for bruksområder og produksjonsmetoder for ulike kalde og varme drikkevarer med eller uten alkohol i samsvar med gjeldende regelverk

Omfang: inntil kr 35 850,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 6. oktober 2023