Utlysning: Læreravtale innen vg2 landbruk og gartnernæring

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor Forvaltning og drift (LGA2002). Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke kompetansemålene: 

  • gjøre rede for ulike faser i en bedriftsetablering og innholdet i en forretningsplan, og vurdere ulike eierformer i landbruket
  • beskrive sentrale elementer for god økonomi- og driftsstyring i landbruk og gartnernæring og identifisere de viktigste nøkkeltallene for slike bedrifter
  • sette opp et budsjett og beskrive dokumentasjon og rutiner som er viktig for å kunne føre et regnskap

Omfang: inntil kr 35 850 

Krav til søker: Søkere må ha relevant utdanning, kompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges. Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser som du har utviklet selv.

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig Ingrid Ellen Resell for ytterligere informasjon. E-post: ingrid.resell@ndla.no

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Søknadsfrist: 6. oktober 2023