Utlysning: To læreravtaler innen vg1 restaurant- og matfag

Læreravtale 1 innen vg1 restaurant- og matfag

Vi ønsker å revidere og oppdatere fagstoffet vårt om desserter. Fagredaksjonen søker lærere med konditorutdannelse, som kan utarbeide manus, medvirke i undervisningsvideoer, og lage fagstoff om emnet.

Kompetansemål:

  • vurdere kvaliteten, bruksområdet og produksjonseigenskapane til råvarer og ferdige produkt og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid
  • bruke oppskrifter og reseptar for å planleggje, gjennomføre og vurdere ulike arbeids- og produksjonsprosessar
  • bruke arbeidsrutinar og handverksferdigheiter i praktisk arbeid og forklare kva desse har å seie for sluttproduktet

Omfang: inntil kr 17 925,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Læreravtale 2 innen vg1 restaurant- og matfag

Vi ønsker å lage nye undervisningsvideoer om temaene kraft, egg og mindre bruk av kjøtt. Fagredaksjonen søker lærere som kan utarbeide manus og medvirke i videoene.

Kompetansemål:

  • vurdere kvaliteten, bruksområdet og produksjonseigenskapane til råvarer og ferdige produkt og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid
  • bruke oppskrifter og reseptar for å planleggje, gjennomføre og vurdere ulike arbeids- og produksjonsprosessar bruke arbeidsrutinar og handverksferdigheiter i praktisk arbeid og forklare kva desse har å seie for sluttproduktet

Omfang: inntil kr 17 925,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 6. oktober 2023