Utlysning av læreravtale Vg2 salg og reiseliv

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr. 30 000 tilsvarer ca. 100 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner (med unntak av Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene skal publiseres på ndla.no under følgende Creative Commons-lisens: 

CC-BY-SA  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i kontrakten leveres fortløpende etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 15. desember 2020. 

Slik søker du

  • Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.
  • Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: torsdag 5. november 2020

Søknad sendes til NDLA v/ Anne Høgestøl Stilling@ndla.no med kopi til leder for bygge og bedre fag Ole Fossgård olefossgaard@ndla.no.

Én læreravtale – Vg2 salg og reiseliv 

Kompetansemål “formidle forteljingar om norsk og samisk kultur”

Arbeidsoppgaver

• Bidra i arbeidet med bestilling og kvalitetssikring av planlagt undervisningsfilm 

• Lage oppgaver til filmen

• Nyproduksjon av fagstoff og oppgaver til temaet 

Krav til søker
Søker bør være lærer som underviser på en videregående skole i samisk forvaltningsområde og som kjenner samisk kultur godt.

Omfang: inntil kr. 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tone Hadler-Olsen: tonehadlerolsen@ndla.no