NDLA søker etter medarbeider for det Globale Digitale Bibliotek (GDL) i 100% engasjement fram til 30.12.2019


Stillingen vil være en del av prosjektgruppen knyttet til GDL og rapportere direkte til teknisk prosjektleder. I stillingen ligger arbeidet knyttet til prosjektledelse, kommunikasjon og brukerinvolvering:

 • videreutvikle GDLs plan for brukerinvolvering
 • organisere brukertester, inkludert planlegging og utvikling av test-skript sammen med tekniske utviklingsteam
 • daglig oppfølging av henvendelser fra partnere og brukere
 • utarbeide og formidle kommunikasjonsmateriell i samarbeid med aktuelle leverandører
 • holde foredrag på vegne av prosjektet under internasjonale konferanser og workshops
 • utforming og oppfølging av kampanjer på sosiale medier
 • arbeide med kommunikasjonskanaler som nyhetsbrev, sosiale medier, ved behov og samarbeid med eksisterende ressurser i utvikling av innhold for prosjektet.

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Kompetanse knyttet til brukertesting og brukerinvolvering
 • Gode evne til å formidle et budskap på engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde
 • Erfaring fra foredragsvirksomhet, organisering av og aktiv deltakelse på seminarer, konferanser.
 • Evne til å skape tillit i dialog med et forskjellige målgrupper.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konstituert daglig leder Christer Gundersen tlf. 93 41 13 60 eller epost:    christergundersen@ndla.no

Viktig informasjon
For informasjon om prosedyre for frikjøp av din stillingsressurs fra den skole/det fylket du er tilsatt, kontakt Administrativ leder Anne Høgestøl  tlf. 97 66 43 77 eller på e-post: annehoegestoel@ndla.no

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt, fortrinnsvis i videregående skole. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Søkere bes levere en skriftlig søknad, legge ved CV, kopi av vitnemål/attester.
Søknad sendes på mail til administrasjonsleder Anne Høgestøl på epost:  annehoegestoel@ndla.no

Søknadsfrist: 20.01.2019

Nye medarbeidere til faget Sosiologi og sosialantropologi våren 2019

NDLAs fagredaksjonelle team for utvikling av faget Sosiologi og sosialantropologi har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inn til kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole.

Vi ønsker å engasjere to lærer på læreravtale våren 2019.  Oppdraget går ut på å skrive fagtekster og lage oppgaver til to emneområder i faget Sosiologi og sosialantropologi.

Hvert av de to oppdragene har en ramme på inntil 10 000 NOK, noe som tilsvarer ca 30 arbeidstimer.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene, frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Læreravtale 1

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor emnet “Ideologier og makt”. Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp, være med på å dekke kompetansemålene:

 • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
 • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Læreravtale 2

Vi ønsker bidrag til tekster og oppgaver innenfor emnet “Internasjonal arbeidsdeling”.

Bidraget skal sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp være med å dekke kompetansemålet:

 • forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no 

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet, og erfaring fra undervisning i videregående opplæring.  Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges. Legg ved oppdatert CV, og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inga Berntsen Rudi for ytterligere informasjon. E-post: inga@ndla.no

Søknadsfrist fredag 15. januar 2019 kl. 12

Søknad sendes NDLA v/ Anne Høgestøl

Epost: anne.hogestol@hfk.no


Bli hørt på SETT

NDLA er på stand under årets SETT-konferanse på Lillestrøm. Vi tar gjerne en prat med deg om fag og fagfornyelsen.

Møt oss på stand og ta en prat om hvordan veien går videre. NDLA rigges for framtiden.

Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva du tenker er viktig. Sammen kan vi lage gode åpne læremidler for videregående opplæring.

NDLA ble i 2017 kåret til verdens beste åpne læremiddel. Dette skoleåret blir vi enda bedre.

Velkommen til en fagprat på standen vår 28. og 29. november!

Vibeke Klungland og Eivind Zakariassen er to av flere NDLA-medarbeidere du kan treffe på stand under årets SETT-konferanse. 

Christer Gundersen leder NDLA

Etter gjennomføring av en god prosess rundt rekruttering av ny daglig leder for Nasjonal Digital Læringsarena har NDLAs styre valgt å be Christer Gundersen om å fortsette som konstituert daglig leder.

Gundersens kompetanse knyttet til utvikling av åpne digitale læringsressurser gjør han spesielt godt egnet til å lede videreutviklingen av NDLA, både med tanke strategisk posisjon og som virksomhet.

– Vi ser fram til å bygge videre på en åpenhetskultur og å arbeide sammen med mange aktører når det gjelder utvikling av gode læringsressurser, sier NDLAs styreleder John Arve Eide.

Kontakt i saken:

John Arve Eide, styreleder i NDLA og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus – tlf. 924 05 509 – John.Arve.Eide@afk.no