Utlysning av læreravtaler våren 2021

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. juni 2021.

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er onsdag 24. mars.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

2 læreravtaler – helsearbeiderfag 

Læreravtale 1: Helse og sykdom

Kompetansemål

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie

Arbeidsoppgaver

 • revisjon av eksisterende fagstoff om sykdomslære, forebygging, behandling og pleie
 • produksjon av fagartikler og oppgaver 

Krav til søker 

 • lærer innen Vg2 helsearbeiderfag med oppdaterte kunnskaper innen sykdomslære samt forebygging, behandling og pleie for de mest vanlige sykdommene
 • erfaring med behandling og pleie av i pasienter i ulik alder
 • god skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon.

Læreravtale 2: Kosthold og ernæring

Kompetansemål

 • beskrive symptomer på underernæring og feilernæring og foreslå forebyggende – og behandlende tiltak
 • planlegge, tilberede og tilrettelegge måltider i tråd med råd fra helsemyndighetene

Arbeidsoppgaver

 • revisjon og oppdatering av eksisterende fagstoff om kosthold og ernæringsarbeid
 • produksjon av fagartikler og oppgaver om helsefagarbeiderens rolle og ansvar i praktisk ernæringsarbeid i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene

Krav til søker

 • lærer med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen kosthold og ernæring som forebyggende og behandlende tiltak
 • erfaring fra undervisning om kosthold, ernæring og tilberedning av måltider for elever på Vg2 helsearbeiderfag
 • god skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon.

2 læreravtaler – engelsk 1

Læreravtale 1: Engelsk som verdensspråk

Læreplanmål

 • reflektere over språklige varianter i noen engelskspråklige land
 • reflektere over innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt

Arbeidsoppgaver

 • utarbeiding av undervisningsopplegg som omhandler engelsk som verdensspråk, ulike varianter av engelsk samt kulturelle ulikheter innad og mellom engelskspråklige land

Oppleggene skal inneholde fagtekster om emnet med oppgaver.

Nærmere innhold i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

Krav til søker

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • undervisningserfaring fra engelskfaget i videregående skole
 • god skriftlig framstillingsevne og evne til å bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no 

Læreravtale 2: Engelsk grammatikk, språklæring og skriftlig framstillingsevne

 Læreplanmål

 • anvende kunnskap om ord, setningsbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk og egne tekster.
 • produsere ulike skriftlige og muntlige situasjonstilpassede tekster med klart innhold og hensiktsmessig stil og struktur.

 Arbeidsoppgaver

 • utarbeiding av undervisningsopplegg relatert til grammatikk og tekstproduksjon.

Oppleggene skal inneholde fagtekster om emnet med oppgaver.

Innholdet i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

 Krav til søker

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning
 • undervisningserfaring fra engelskfaget i videregående skole
 • god skriftlig framstillignevne og evne til å bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no 

Inntil 3 læreravtaler – matematikk 1P-Y og 1T-Y 

Matematikkredaksjonen trenger hjelp til produksjon av oppgaver til kompetansemålet 

 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse

Oppgavene skal være tilpasset følgende fag:

 • håndverk, design og produktutvikling
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon

Søkere bør ha undervist faget 1P-Y eller 1T-Y og ha god kjennskap til det/de yrkesfaglige programmet/programmene de ønsker å lage oppgaver til. Oppgavene som lages, må være originale eller ikke publisert med opphavsrett tidligere.

Konkrete oppgaver skal ha løsningsforslag vedlagt. Idéer til interaktive oppgaver av typen multiple choice, dra-og-slipp, sorter-i-rett-rekkefølge og lignende er også interessante. Oppgavene skrives i Word eller tilsvarende.

Omfang: Inntil kr 15 000 per programområde, maksimalt kr 30 000 per søker

Interesserte kan ta kontakt med Bjarne Skurdal for mer informasjon: bjarneskurdal@ndla.no

NDLA søker prosjektleder for IT-utvikling

Brenner du for å lede digital utvikling? Ndla.no er Norges største portal for læremiddel i videregående skole, med over en million sidevisninger i uken. Vi har høye ambisjoner for vår videre utvikling, og søker etter deg som kan være med å styrke arbeidet med teknisk utvikling. 

Som prosjektleder får du ansvar for å koordinere og følge opp utvikling av våre digitale tjenester. En annen sentral oppgave er å utforme gode spesifikasjoner på tjenestene organisasjonen har behov for. Du vil samarbeide tett med andre medarbeidere og leverandører for å lykkes.  NDLA nytter agile utviklingsmetoder. 

Stillingen er 100 prosent fram til 31. juli 2022, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og følge opp framdrift i utviklingsprosesser både internt og med  leverandører
 • Sikre at leveranser samsvarer med bestilling
 • Koordinere og følge opp testing og utvikle testprosedyrer
 • Følge opp og bistå tjenesteansvarlige for å sikre at bestillinger har god kvalitet
 • Videreutvikle system for prosjektstyring og prosjektoppfølging av IT-utvikling og eventuelt på andre områder
 • Delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Kompetanse innen prosjektleiing og oppfølging, helst innen IT-utvikling
 • Erfaring fra prosjektledelse med agile metodar. PRINCE2 Agile-sertifisering er en fordel
 • Kjennskap til etablerte teknologier og metoder for moderne programvareutvikling og -forvaltning
 • God forståelse av kostnader knyttet til IT-utvikling og forvaltning
 • Kjennskap til åpen kildekode, APIer og sentrale kodespråk er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du kan forstå, presentere og forklare løsninger for personer med ulik faglig bakgrunn
 • Du forstår brukerbehov og gjør disse om til praktiske løsninger
 • Du jobber selvstendig, systematisk og målrettet
 • Du er god til å samarbeide og lede team
 • Du evner å se helheten, men har likevel et blikk for detaljer

Vi tilbyr

 • En hverdag med stort ansvar, utfordrende og varierte oppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • Lønn etter avtale

Stillingen rapporterer til teknisk leder.

Vil du vite mer? Kontakt teknisk leder, Christian Stange, på tlf. 976 89 831, eller på e-post christian@ndla.no

Søknad med CV sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no, med kopi til teknisk leder Christian Stange, christian@ndla.no 

Søknadsfrist er  17.03.21

Om NDLA 

NDLA er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som består av ti av landets fylkeskommuner. Kun Oslo står utenfor. Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger i NDLA.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du jobbe med teknologi- og industrifag Vg1 på NDLA?

Vi søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet, fortrinnsvis med fordypning innen ett eller flere av emnene automasjon og robotikk, styring, regulerings- og informasjonsteknologi, og konfigurering og programmering av utstyr og komponenter. Stillingen er 60 prosent i perioden 1. august 2021−31. juli 2022. 

Søknadsfrist: 24. mars 2021

NDLA ser etter deg med undervisningserfaring fra videregående skole, samt relevant arbeidserfaring og god kontakt med bransjen. Erfaring med entreprenørskap er også ønskelig. Du inngår i redaksjonen for tekniske yrkesfag. Søker bes oppgi område for spisskompetanse.

Du må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne.

Vi ønsker at du har erfaring fra undervisning og gjerne også med utvikling av læremidler. Vi legger vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes får opplæring i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel. Det er også fint om du behersker enkel bildebehandling.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. God evne til samarbeid er derfor viktig. Vi treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. 

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Minneord for Tommy Wessel Nordeng

Tommy Wessel Nordeng var daglig leder for Cerpus i en årrekke. NDLA samarbeidet tett med Cerpus fra oppstarten av. Julaften 2020 døde Tommy i en tragisk drukningsulykke. NDLA vil uttrykke takknemlighet for alt Tommy bidrog med.

Tommy hadde en avgjørende rolle i oppstarten, og for at NDLA i dag er et åpent nettsted der flest mulig kan delta. Tommy brakte til torgs at om NDLA skulle nå sitt mål om å kunne tilby gode digitale læremidler i alle fag, så måtte dette gjøres mulig gjennom de tekniske løsningene som ble valgt. Teknologien måtte støtte opp rundt deltagelse, og muliggjøre samarbeid på tvers i sektoren. NDLA har siden oppstarten lagt til grunn at det ikke bare var innholdet i læremidlene som skulle være åpent for alle. Teknologien som læremidlene var laget med, og tilgjengeliggjort i, skulle være like åpen. Bruk av åpne standarder i digital læringsteknologi er et premiss for godt samarbeid. Teknologisk åpenhet sikrer at flere leverandører kan bidra, og at andre initiativ fritt kan bygge videre på det NDLA har skapt. NDLAs bruk av åpne standarder har bidratt til bedre fagressurser, gjenbruk, og til bred medvirkning. Tommys bidrag i NDLAs første år har på dette feltet vært uvurderlig.

Da NDLA ble startet var digitale læremidler virkelig i den tidlige fasen. Det meste som fantes var som Tommy sa “tekst det var satt strøm på”. For Tommy var dette ikke nok. Han så for seg at digitale læremidler skulle åpne opp for nye måter å lære på, både gjennom spillteori og visuelle og auditive læremidler. Han var overbevist om at digitale læremidler ville legge grunnlaget for tilpasset opplæring på en helt annen måte enn det som var mulig med analoge læremidler.

Han var grunnleggende opptatt av at alle læremidler skulle fungere på tvers av faglige båser. Han så på den tradisjonelle inndelingen i fag som innebygde sperrer mot læring. Han snakket om tverrfaglighet og utvidet læring (dybdelæring) lenge før Ludvigsen-utvalget, og han var en en pådriver for å etablere teknologi som skulle bygge relasjoner mellom fag og temaer.

Hans ideer om at det faglige innholdet skulle oppdateres gjennom åpen deltagelse fra brukerne, møtte nok både skepsis og uttalt motstand fra oss med et mer tradisjonelt syn på hvordan vi skulle sikre faglig og pedagogiske kvalitet. Men ingen må bli overrasket om det viser seg at Tommy til slutt får rett her også.
Tommy var en person som satte merke etter seg der han ferdes. Han var innovatøren som hele tiden utfordret oss som jobbet sammen med han til å tenke på nye måter, og til å strekke oss etter nye mål. Intensiteten og entusiasmen kunne til tider kreve mye av dem som skulle sette ideene ut i livet, og ikke alt var gjennomførbart innen de rammene som var til rådighet. Men Tommy skal ha stor ære for å ha bidratt til den innovative kulturen som har preget NDLA i alle år.

Tommy var usedvanlig klok. Han hadde bred faglig innsikt, noe som gjorde han til en spennende samtalepartner for redaksjonelle medarbeidere i mange fag, alt fra naturfag til kroppsøving og etikk. Også her utfordret han etablerte sannheter og løftet fram den faglige dybden i problemstillingene.
Tommy var en det var en fryd å være uenig med. Han utfordra deg alltid saklig og med et ønske om å lære mer. Han tok deg med på tankeeksperiment og inn i luftige seilaser som du etter hvert måtte innrømme ga god mening. Han likte å ruske litt opp i det vante og tenke nytt, men han tok deg alltid med på reisen – med innsikt, humor og selvironi. Han lyttet og fulgte opp med kommentarer som viste at om han hadde mye å si, så hadde han også en stor evne til å lytte.Tommy var oppriktig glad i å møte andre mennesker og gjorde møtene rike på innsikt og kunnskap. Han hadde også et godt utviklet konkurranseinstinkt som tilsa at ingenting var godt nok om det kunne bli bedre.

Med evnen til å lytte fulgte et levende kroppsspråk. Fokusert blikk, handa stryker over hodet, lener seg tilbake, smiler, lener seg framover så kommer utfordringen: Du – om du kunna… Og alltid følte du at du hadde noe viktig å bidra med. Han ville undres i lag. Ikke demonstrere kunnskap eller vinne en diskusjon. Slik opplevde vi ham også ellers i livet. En som ville bygge noe i fellesskap, være til nytte, bidra med det han kunne. Han fikk gjort mye, så mye at det var lett å å ta ham for gitt, at han aldri ville gå tom for krefter, at han alltid ville være der med sin nysgjerrige og ukuelige optimisme. Savnet er stort når det blir stille. Vi lyser fred over Tommys minne.

På vegne av alle i NDLA: Knut Inge Skifjeld, Cecilie Eftedal, Ragna M. Tørdal, Øivind Høines og Leonhard Vårdal.

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.