Er du vår nye språkmedarbeider?

NDLA søker språkmedarbeider(e) i til sammen 100 % stilling, i første omgang for perioden 1.8.2021−31.7.2022. 

Vi søker deg som har

  • solid språkfaglig bakgrunn, gjerne mastergrad i nordisk språkvitenskap, lingvistikk, Språkrådets kompetanseprøver e.l.
  • god kjennskap til offisiell rettskriving og skriveregler i nynorsk og bokmål

Det er en fordel med kompetanse og erfaring innen språkvask og korrektur på nynorsk og bokmål.

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Språkvask og korrektur gjøres til vanlig i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy, og du vil få full opplæring i verktøyene vi bruker.

Språkmedarbeiderne jobber i avdelingen for rådgivning og støtte (ROS). ROS består av spesialister som støtter redaksjonene i arbeidet med å produsere nytt innhold og revidere og forbedre eksisterende innhold på NDLA. I ROS-teamet finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Alle har bakgrunn som lærere i videregående opplæring.

Skoleåret 2021−2022 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til Kunnskapsløftet 2020 og til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere fagene på Vg3-nivå.

NDLA preges av et godt samarbeid mellom dyktige, positive og engasjerte kollegaer. Du kommer til å samarbeide tett med kollegaene i ROS-team og i fagredaksjonelt team. Derfor bør du være vant til å samarbeide med andre og like denne arbeidsformen. Teamene har blant annet ukentlige videomøter, og alle arbeider i delte dokumenter. I tillegg har vi noen samlinger i løpet av året der alle medarbeiderne deltar.

Vi ønsker helst én medarbeider i full stilling, men deling av stillingen kan være et alternativ. 

Ta kontakt med språkansvarlig Marion Federl, e-post marionf@ndla.no, for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for ROS Bjørn Magne Espeseth, e-post bjornmagneespeseth@ndla.no.

Om NDLA

NDLA er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som består av ti av landets fylkeskommuner. Kun Oslo står utenfor. Alle som er tilsatt i en av de samarbeidende fylkeskommunene, kan søke på ledige stillinger i NDLA.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men du blir omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du jobbe med matematikk på NDLA?

NDLA søker en person med formell og oppdatert undervisningskompetanse i matematikk. Vi ønsker at søkere har undervisningserfaring fra flere av matematikkfagene i den videregående skolen, fra både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogrammer. Stillingen er fulltid i perioden 1. august 2021−31. juli 2022. 

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Vi søker deg med erfaring fra bruk av digitale læringsressurser og må ha interesse for å utvikle digitale læremidler i matematikk. Du er godt oppdatert på de nye læreplanene i  matematikk.

Arbeidet omfatter både nyproduksjon og revisjon av eksisterende innhold i de ti matematikkfagene NDLA tilbyr. Du inngår i redaksjonen for matematikk og skal jobbe i team med tre andre redaksjonsmedlemmer.

Du må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne.

Vi ønsker at du har erfaring fra undervisning og gjerne også med utvikling av læremidler. Vi legger vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes får opplæring i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel. Det er også fint om du behersker enkel bildebehandling.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. God evne til samarbeid er derfor viktig. Vi treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. 

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du jobbe med bygg- og anleggsfag Vg1 på NDLA?

Vi søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet, fortrinnsvis med fordypning innenfor ett eller flere av emnene teknologi/BIM, 2D/3D, grønne løsninger, anleggsteknikk, tømrerfag og rørleggerfag. Stillingen er 60 prosent i perioden 1. august 2021−31. juli 2022. 

Søknadsfrist: 10. mars 2021

NDLA søkjer deg med undervisningserfaring fra videregående skole, samt relevant arbeidserfaring og god kontakt med bransjen. Erfaring med entreprenørskap er også ønskelig. Du vil inngå i redaksjonen for tekniske yrkesfag. Søker bes oppgi område for spisskompetanse.

Du må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne.

Vi ønsker at du har erfaring fra undervisning og gjerne også med utvikling av læremidler. Vi legger vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes får opplæring i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel. Det er også fint om du behersker enkel bildebehandling.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. God evne til samarbeid er derfor viktig. Vi treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. 

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du jobbe med teknologi- og industrifag Vg1 på NDLA?

Vi søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet, fortrinnsvis med fordypning innen ett eller flere av emnene automasjon og robotikk, styring, regulerings- og informasjonsteknologi, og konfigurering og programmering av utstyr og komponenter. Stillingen er 60 prosent i perioden 1. august 2021−31. juli 2022. 

Søknadsfrist: 10. mars 2021

NDLA ser etter deg med undervisningserfaring fra videregående skole, samt relevant arbeidserfaring og god kontakt med bransjen. Erfaring med entreprenørskap er også ønskelig. Du inngår i redaksjonen for tekniske yrkesfag. Søker bes oppgi område for spisskompetanse.

Du må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne.

Vi ønsker at du har erfaring fra undervisning og gjerne også med utvikling av læremidler. Vi legger vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes får opplæring i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel. Det er også fint om du behersker enkel bildebehandling.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. God evne til samarbeid er derfor viktig. Vi treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. 

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du jobbe med demokrati og medborgerskap på NDLA?

Vi søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet som brenner for temaet demokrati og medborgerskap. Stillingen er 50 prosent i perioden 1. august 2021−31. juli 2022. 

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Du bør ha undervisningserfaring fra relevante fag på videregående skole, erfaring med å jobbe tverrfaglig, og med å skrive for målgruppa. Du må ha oppdaterte fagkunnskaper, interesse for utvikling av digitale læremidler tilpasset ny læreplan og god kjennskap til læreplanens mål om tverrfaglighet og dybdelæring.

Du må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne.

Vi ønsker at du har erfaring fra undervisning og gjerne også med utvikling av læremidler. Vi legger vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes får opplæring i NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel. Det er også fint om du behersker enkel bildebehandling.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. God evne til samarbeid er derfor viktig. Vi treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. 

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.