NDLA er på flyttefot

Flyttemelding: I neste veke (35) flytter NDLA frå gammal plattform til ny plattform.

Mandag morgon og føremiddag kan det hende det er litt ustabilt og at du får feilmeldingar når du bruker NDLA.no. I så fall kan du vente litt og så prøve igjen. Nokre av faga har allereie flytta inn i ny plattform, medan andre skal flytte inn i løpet av hausten. Gamle lenker vil føre til den nye sida dersom den har flytta. Men nokre av sidene får ikkje vere med på flyttelasset.

Me kjem til å følgje ekstra nøye med på det aller meste under flyttinga og kjem til å jobbe på spreng med å fikse eventuelle feil. Det kan hende ting vert endra på kort varsel og.

Finner du feil og manglar så vert me glade om du melder i frå, og ber om forståing om me ikkje svarar med ein gong medan me flytter.

Me legger ut informasjon om kjente feil og manglar .

Me kjem til å leggje ut ei oppdatering om flytteprosessen kl. 13 på mandag på http://facebook.com/ndla.no/ og http://om.ndla.no

Prøv nye NDLA

Hjelp oss gjerne med å prøve ut de nye sidene: beta.ndla.no

Til nå har vi brukertestet over 100 elever og lærere og fått mange gode tilbakemeldinger og forslag. Den nye løsningen bygger på de tilbakemeldingene vi har fått underveis på prototypene våre. Men vi er selvsagt åpen til forslag om forbedringer. Hvis du tenker at noe er rart, uvant, bra eller dårlig – så kan du raskt melde fra til oss med knappen “spør NDLA” nede i hjørnet på de nye sidene.

NDLAs åpne faginnhold kommer tydeligere frem i det nye designet, og fungerer godt på ulike skjermtyper. Alt innhold vil ikke være med i betaversjonen. Vi har prioritert kjernestoff framfor tilleggsstoff. Noen emner og fagstoff kan mangle.

Gjennom lenker som «Bruk bildet» og «Bruk artikkel» kan elever og lærere enkelt se hvilke lisenser som gjelder på bilder og fagstoff. Det gjør nye NDLA er enda enklere for de som vil gjenbruke, endre og republisere innhold.

Prøv de nye sidene: beta.ndla.no

Nytt styre er valgt

NDLAs nye styre med virkning fra 19. april 2018 er:

John Arve Eide
Styreleder fra 01.01.2016 og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Lin Marie Holvik
Direktør for Kulturtanken. Tidligere rektor for både ungdomsskole og videregående skole. Stort nettverk og bred erfaring med IKT og læring.

Gisle Hannemyr
Lektor ved UiO og en av Norges fremste eksperter på åpne systemer og internett. Er medlem av Personvernkommisjonen og sentral i Creative Commons- arbeidet i Norge.

Vibeke Wingerei
Advokat med spesialisering i opphavsrett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Erfaring fra Gyldendal Norsk Forlag hvor Wingerei blant annet i flere år var redaksjonssjef for Gyldendal Juridisk som er en del av Gyldendal Rettsdata som er et rent digitalt forlag.

Hanne-Lisbet Løite
Ansvarlig for markedsføring og pilotskoler i NDLA. Hun var på forhånd valgt blant medarbeiderne i NDLA som ansatterepresentant.

Varamedlemmer

Fast vara: Erik Brekken, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal.
Personlig vara for ansattes representant: Johannes Nag, teamleder Rådgivning og større (RoS) i NDLA.

John Arve Eide ble enstemmig valgt til styreleder.

Styrets funksjon er 2 år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

I sitt arbeid med å finne gode kandidater har valgkomiteen lagt vekt på å finne kandidater med følgende kompetanse:

  • Juss
  • Delingsøkonomi
  • Organisasjonsutvikling
  • Teknologi- og læremiddelutvikling
  • Internasjonal samhandling
  • Offentlig forvaltning og politikk

Representantskapet har i samsvar med vedtatte vedtekter valgt det nye styre.

Åpent nett på eksamen

Eksamenskandidater får åpen tilgang til internett i følgende syv studieforberedende programfag, på Vg2 og Vg3:

SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
SPR3008 Internasjonal engelsk
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kilde: UDIR

Byggfag under utvikling

Faget er fortsatt under utvikling og vi nærmer oss 200 sider med interessant og dagsaktuelt innhold. Her er noen smakebiter:

Lær mer om verktøy og maskiner i dette oppslagsverket.

Alt dette innholdet kan du bidra med å bygge videre opp. Har du spørsmål eller forslag, ta kontakt enten via «kontakt oss»-knappen til høyre på nettsiden, eller på e-post til læremiddelansvarlig Haldor Hove.

Mvh

Haldor Hove
Læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag
haldorhove@ndla.no