Sees på SETT

Lær mer om hvordan vi ved hjelp av pilotskoler fra hele landet tester og utvikler læringsressurser for videregående opplæring. Vi er opptatt av brukerinvolvering og deler gjerne hvordan vi jobber for å få produsere best mulig læremidler. På standen vår får du mulighet til å bidra på brukertest og selv påvirke utviklingen av våre læringsressurser. Velkommen til NDLA på stand A:39.

 

Daglig leder går av

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet.»

Oppfølging av politiske vedtak knyttet til revisjon I og II av NDLA har skjedd i god forståelse mellom styret og daglig leder. Avvikene i forvaltningsrapport I er lukket, og avvikene i forvaltningsrapport II vil bli fulgt opp i henhold til vedtak i fylkestinget i Hordaland og styrevedtak i NDLA 25.10.17.

Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste.

Øivind Høines går i dag av som daglig leder for selskapet.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines

NDLA får nye vedtekter og nytt styre fra 1.4.2018. Vedtektene forutsetter et mindre styre som sitter tettere på daglig drift av NDLA. Dette styret vil ha støtte av et bredt sammensatt representantskap på vegne av alle eierne.

Styret i NDLA konstituerer Christer Gundersen som daglig leder fram til ny leder tilsettes.

Fylkeskommunene har gjennom samarbeidet NDLA vist at vi tar ansvar for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring i Norge. Vi er trygge på at NDLA er en naturlig del av det fremtidige tilbudet av læremidler.

John Arve Eide
Styreleder NDLA

– Norge trenger tyskkunnskaper

På NDLA finner du nå læringsressurser i både Tysk1 og Tysk 2.

– Det er veldig gøy og spennende å utvikle digitale læremidler i tysk for NDLA, sier Julia Kleven. Hun underviser i tysk ved Toppidrettsgymnaset  i Telemark.

– Det har vært en stor fordel å undervise i faget samtidig som jeg har vært med på å skape nye digitale læremidler, sier Kleven.

Nærhet

– Vi har jobbet mye med å skape nærhet til faget og motivasjon. I utviklingen av tyskfaget har vi brukt mye video med tyskere, østerrikere, nordmenn og folk fra Liechtenstein, forteller Anna Maria Holvik. Hun jobber på Greveskogen videregående skole i Tønsberg, og poengterer at digitale læremidler gir større muligheter enn tradisjonelle lærebøker.

– Tradisjonelt har mye handlet om Berlin. Vi har jobbet mye bredere. En av de mest spennende opplevelsene har vært å reise til Wien og intervjue mange mennesker, sier Holvik. Kultur, flyktningkrisen og EU er noen av temaene i de nye læringsressursene.

– Vi lærer elevene autentisk språk med lyd og muntlighet, fremfor å lære språket med øynene, sier Julia Kleven.

Tar utgangspunkt i klasserommet

Holvik og Kleven har begge undervist i tyskfaget parallelt med at de har utviklet digitale læringsressurser. Innspill og tilbakemelding fra elevene har vært viktig for dem.

– Elevene er veldig ærlige i sine tilbakemeldinger. Man får straks vite hva som funker og ikke, forteller Anna Maria Holvik. Hun forteller at mange av tilbakemeldingene gjelder mindre endringer og innstillinger.

– Mye av justeringene handler om funksjonalitet, ikke så mye på faglig innhold. Det kan være videoavspillinger som ikke fungerer, eller poengberegninger på interaktive oppgaver, utdyper Holvik.

Viktig fag

– Vi må rekruttere bredt til tyskfaget, og må motivere flere elever til å starte allerede i grunnskolen, sier Holvik. Tysk 1 er åpent tilgjengelig på NDLA, og stadig flere tysklærere i grunnskolen tar det i bruk. Holvik og Kleven peker også på regjeringens Tyskland-strategi, som utdyper Norges behov for tyskkunnskaper. Tyskland er Norges viktigste partner i Europa.

Nøkkelrolle

– Jeg håper at elevene kan bli ferdig med det gamle bilde av Tyskland, og får øynene opp for mangfoldet, kulturen, kunsten og innovasjonen. Elevene må skjønne hvilken nøkkelrolle Tyskland har i Europa i dag, avslutter Julia Kleven.

ndla.no kan brukes på eksamen

For å klargjøre ndla.no til bruk under eksamen, er funksjonalitet som gjorde det mulig for elever å kommunisere i løsningen fjernet. Dette gjelder min.ndla.no, kommentarfunksjon og personlig innlogging.

Målet er at all tekst, bilder, interne videoer og embedda Youtube-videoer skal kunne vises under eksamen. ndla.no har mange lenker og referanser til eksternt innhold, men disse vil ikke være tilgjengelig for visning.

Samarbeid med Hordaland

Hordaland fylkeskommune har gjennomført en test av oppsett i brannmur som skal kunne gjøre løsningen tilgjengelig i skolenettverket og dermed kunne brukes under eksamen.

Testen er gjennomført ved at teknisk personell konfigurerte brannmuren og deretter fulgte utvalgte lærere opp med funksjonell test.

Konklusjonen ble at noen tjenester i driftsmiljøet til NDLA må flyttes til ny IP, slik at det skal være mulig å sperre tjenestene samskrive.ndla.no og deling.ndla.no på en enkel måte.

NDLA har gjort strakstiltak og flyttet enkelte tjenester til ny ip-adresse, slik at det det kan åpnes for å bruke ip-adressen hvor ndla.no kjører uten at det åpnes for deling.ndla.no og samskrive.ndla.no .

ndla.no benytter en del eksterne tjenester som det må åpnes for i brannmuren. Disse er kan ikke identifiseres med ip-adresser, så det må være mulig å åpne for spesifikke url’er i brannmuren.

ndla.no fungerer som normalt

Resultet av den funksjonelle testen av løsningen på ndla.no er at navigering og funksjonalitet fungerer som normalt, selvfølgelig med unntak av lenker til eksternt innhold som det er sperret for.

NB! Det er opp til skoleeier å bestemme hvilke nettressurser elever kan bruke til eksamen. Dette presiseres av Utdanningsdirektoratet i regelverket for hjelpemidler til eksamen. Presiseringen lyder:

«Skolene kan selv velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsedeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.»

NDLA takker Hordaland fylkeskommune som velvillig har bidratt til test.
Her er dokumentasjon av tjenester som det må åpnes for i brannmuren

Norge rundt med NDLA

Fra Berlin til Norge

Müller ble først kjent med NDLA på Online Educa i Berlin for noen år siden, og er imponert over hva 18 fylkeskommuner har fått til av åpne digitale læremidler i Norge

– Målet er å vise at det har blitt gjort før, sier han.

Frank J. Müller var reiste 6295 kilometer og intervjuet 14 personer for å lære mer om åpne læremidler og NDLA.

Norge rundt

Da han ba om å få intervjue forskjellige nøkkelpersoner i NDLA hadde han ikke sett for seg at det også involverte en hel rundtur av Norge. Fra Hamar i øst til Bergen i vest, og fra Tromsø nord til Kristiansand i sør har Müller kjørt for å få intervjuene sine. Det er mange som bidrar i NDLA fra hele landet, og han ser frem til å få et bredt bilde av hva som blir gjort.
– Jeg gleder meg til å få høre om NDLA fra en variert gruppe mennesker som har forskjellige perspektiver. Både tekniske, administrative, pedagogiske og motivasjonsperspektiver.

Johannes Leiknes Nag viser frem innhold fra NDLA. Frank J. Mülller følger spent med.

Ønsker mer i hjemlandet

I Tyskland finnes det flere mindre initiativ til å lage åpne læremidler, men ingenting som har fått noe særlig utstrakt bruk. Müller drømmer om større og mer organisert utvikling av åpne digitale læremidler i hjemlandet, og håper at hans rundtur av Norge og NDLA vil kunne få fart i innovasjonen på dette området.
– Ideen er å vise hvordan det har blitt gjort i NDLA slik at en kan bygge videre på det. En må ikke begynne helt fra start, sier han.
I Tyskland brukes det mye penger på digitale læremidler, men en betaler for ett år om gangen og når året er omme så sitter man igjen med ingenting.
– Hva om vi også hadde brukt 20 prosent av pengene vi allerede bruker? Eller bare 10 prosent? Tenk hva vi kunne fått for det? Og vi kunne delt med dere i Norge, foreslår Müller entusiastisk.
– Vi kunne virkelig fått til noe her!

Deling er veien videre

Müller har stor tro på at delingskultur kan gi bedre læring, og ønsker at flere i skolen hadde blitt flinkere til å dele arbeidet sitt med andre.
– Hva er det verste som kan skje? At noen gjør det enda bedre?
Han tror også det er lurt å lage løsninger som gjør det enkelt å dele videre, og at det ikke blir for komplisert og arbeidskrevende med lisensmerking. Da er han redd for at lærere kun vil bruke læremidlene, men ikke dele videre sine egne videreutviklinger.

Müller mener fylkeskommunenes arbeid med åpne læremidler gjennom NDLA er til inspirasjon for andre land. I dette intervjuet oppsummerer han noen av inntrykkene på reisen i Norge:

Tekst og foto: Vibeke Klungland Opheim
Video: Jone Nikolai Nyborg