Rune Mathisen klar til sesjon om simuleringer i teknologifaget på Online Educa 2014