Nye medarbeidere til faget Sosiologi og sosialantropologi våren 2019

NDLAs fagredaksjonelle team for utvikling av faget Sosiologi og sosialantropologi har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inn til kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole.

Vi ønsker å engasjere to lærer på læreravtale våren 2019.  Oppdraget går ut på å skrive fagtekster og lage oppgaver til to emneområder i faget Sosiologi og sosialantropologi.

Hvert av de to oppdragene har en ramme på inntil 10 000 NOK, noe som tilsvarer ca 30 arbeidstimer.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene, frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Læreravtale 1

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor emnet “Ideologier og makt”. Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp, være med på å dekke kompetansemålene:

  • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
  • forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Læreravtale 2

Vi ønsker bidrag til tekster og oppgaver innenfor emnet “Internasjonal arbeidsdeling”.

Bidraget skal sammen med annet redaksjonelt stoff og innkjøp være med å dekke kompetansemålet:

  • forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative commons-lisens: cc-by-sa

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no 

Frist for levering vil være 23. april 2019.

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet, og erfaring fra undervisning i videregående opplæring.  Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges. Legg ved oppdatert CV, og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inga Berntsen Rudi for ytterligere informasjon. E-post: inga@ndla.no

Søknadsfrist fredag 4. januar 2019 kl. 12

Søknad sendes NDLA v/ Anne Høgestøl

Epost: anne.hogestol@hfk.no


Bli hørt på SETT

NDLA er på stand under årets SETT-konferanse på Lillestrøm. Vi tar gjerne en prat med deg om fag og fagfornyelsen.

Møt oss på stand og ta en prat om hvordan veien går videre. NDLA rigges for framtiden.

Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva du tenker er viktig. Sammen kan vi lage gode åpne læremidler for videregående opplæring.

NDLA ble i 2017 kåret til verdens beste åpne læremiddel. Dette skoleåret blir vi enda bedre.

Velkommen til en fagprat på standen vår 28. og 29. november!

Vibeke Klungland og Eivind Zakariassen er to av flere NDLA-medarbeidere du kan treffe på stand under årets SETT-konferanse. 

Christer Gundersen leder NDLA

Etter gjennomføring av en god prosess rundt rekruttering av ny daglig leder for Nasjonal Digital Læringsarena har NDLAs styre valgt å be Christer Gundersen om å fortsette som konstituert daglig leder.

Gundersens kompetanse knyttet til utvikling av åpne digitale læringsressurser gjør han spesielt godt egnet til å lede videreutviklingen av NDLA, både med tanke strategisk posisjon og som virksomhet.

– Vi ser fram til å bygge videre på en åpenhetskultur og å arbeide sammen med mange aktører når det gjelder utvikling av gode læringsressurser, sier NDLAs styreleder John Arve Eide.

Kontakt i saken:

John Arve Eide, styreleder i NDLA og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus – tlf. 924 05 509 – John.Arve.Eide@afk.no

NDLA er på flyttefot

Flyttemelding: I neste veke (35) flytter NDLA frå gammal plattform til ny plattform.

Mandag morgon og føremiddag kan det hende det er litt ustabilt og at du får feilmeldingar når du bruker NDLA.no. I så fall kan du vente litt og så prøve igjen. Nokre av faga har allereie flytta inn i ny plattform, medan andre skal flytte inn i løpet av hausten. Gamle lenker vil føre til den nye sida dersom den har flytta. Men nokre av sidene får ikkje vere med på flyttelasset.

Me kjem til å følgje ekstra nøye med på det aller meste under flyttinga og kjem til å jobbe på spreng med å fikse eventuelle feil. Det kan hende ting vert endra på kort varsel og.

Finner du feil og manglar så vert me glade om du melder i frå, og ber om forståing om me ikkje svarar med ein gong medan me flytter.

Me legger ut informasjon om kjente feil og manglar .

Me kjem til å leggje ut ei oppdatering om flytteprosessen kl. 13 på mandag på http://facebook.com/ndla.no/ og http://om.ndla.no

Prøv nye NDLA

Hjelp oss gjerne med å prøve ut de nye sidene: beta.ndla.no

Til nå har vi brukertestet over 100 elever og lærere og fått mange gode tilbakemeldinger og forslag. Den nye løsningen bygger på de tilbakemeldingene vi har fått underveis på prototypene våre. Men vi er selvsagt åpen til forslag om forbedringer. Hvis du tenker at noe er rart, uvant, bra eller dårlig – så kan du raskt melde fra til oss med knappen “spør NDLA” nede i hjørnet på de nye sidene.

NDLAs åpne faginnhold kommer tydeligere frem i det nye designet, og fungerer godt på ulike skjermtyper. Alt innhold vil ikke være med i betaversjonen. Vi har prioritert kjernestoff framfor tilleggsstoff. Noen emner og fagstoff kan mangle.

Gjennom lenker som «Bruk bildet» og «Bruk artikkel» kan elever og lærere enkelt se hvilke lisenser som gjelder på bilder og fagstoff. Det gjør nye NDLA er enda enklere for de som vil gjenbruke, endre og republisere innhold.

Prøv de nye sidene: beta.ndla.no