Minneord for Tommy Wessel Nordeng

Tommy Wessel Nordeng var daglig leder for Cerpus i en årrekke. NDLA samarbeidet tett med Cerpus fra oppstarten av. Julaften 2020 døde Tommy i en tragisk drukningsulykke. NDLA vil uttrykke takknemlighet for alt Tommy bidrog med.

Tommy hadde en avgjørende rolle i oppstarten, og for at NDLA i dag er et åpent nettsted der flest mulig kan delta. Tommy brakte til torgs at om NDLA skulle nå sitt mål om å kunne tilby gode digitale læremidler i alle fag, så måtte dette gjøres mulig gjennom de tekniske løsningene som ble valgt. Teknologien måtte støtte opp rundt deltagelse, og muliggjøre samarbeid på tvers i sektoren. NDLA har siden oppstarten lagt til grunn at det ikke bare var innholdet i læremidlene som skulle være åpent for alle. Teknologien som læremidlene var laget med, og tilgjengeliggjort i, skulle være like åpen. Bruk av åpne standarder i digital læringsteknologi er et premiss for godt samarbeid. Teknologisk åpenhet sikrer at flere leverandører kan bidra, og at andre initiativ fritt kan bygge videre på det NDLA har skapt. NDLAs bruk av åpne standarder har bidratt til bedre fagressurser, gjenbruk, og til bred medvirkning. Tommys bidrag i NDLAs første år har på dette feltet vært uvurderlig.

Da NDLA ble startet var digitale læremidler virkelig i den tidlige fasen. Det meste som fantes var som Tommy sa “tekst det var satt strøm på”. For Tommy var dette ikke nok. Han så for seg at digitale læremidler skulle åpne opp for nye måter å lære på, både gjennom spillteori og visuelle og auditive læremidler. Han var overbevist om at digitale læremidler ville legge grunnlaget for tilpasset opplæring på en helt annen måte enn det som var mulig med analoge læremidler.

Han var grunnleggende opptatt av at alle læremidler skulle fungere på tvers av faglige båser. Han så på den tradisjonelle inndelingen i fag som innebygde sperrer mot læring. Han snakket om tverrfaglighet og utvidet læring (dybdelæring) lenge før Ludvigsen-utvalget, og han var en en pådriver for å etablere teknologi som skulle bygge relasjoner mellom fag og temaer.

Hans ideer om at det faglige innholdet skulle oppdateres gjennom åpen deltagelse fra brukerne, møtte nok både skepsis og uttalt motstand fra oss med et mer tradisjonelt syn på hvordan vi skulle sikre faglig og pedagogiske kvalitet. Men ingen må bli overrasket om det viser seg at Tommy til slutt får rett her også.
Tommy var en person som satte merke etter seg der han ferdes. Han var innovatøren som hele tiden utfordret oss som jobbet sammen med han til å tenke på nye måter, og til å strekke oss etter nye mål. Intensiteten og entusiasmen kunne til tider kreve mye av dem som skulle sette ideene ut i livet, og ikke alt var gjennomførbart innen de rammene som var til rådighet. Men Tommy skal ha stor ære for å ha bidratt til den innovative kulturen som har preget NDLA i alle år.

Tommy var usedvanlig klok. Han hadde bred faglig innsikt, noe som gjorde han til en spennende samtalepartner for redaksjonelle medarbeidere i mange fag, alt fra naturfag til kroppsøving og etikk. Også her utfordret han etablerte sannheter og løftet fram den faglige dybden i problemstillingene.
Tommy var en det var en fryd å være uenig med. Han utfordra deg alltid saklig og med et ønske om å lære mer. Han tok deg med på tankeeksperiment og inn i luftige seilaser som du etter hvert måtte innrømme ga god mening. Han likte å ruske litt opp i det vante og tenke nytt, men han tok deg alltid med på reisen – med innsikt, humor og selvironi. Han lyttet og fulgte opp med kommentarer som viste at om han hadde mye å si, så hadde han også en stor evne til å lytte.Tommy var oppriktig glad i å møte andre mennesker og gjorde møtene rike på innsikt og kunnskap. Han hadde også et godt utviklet konkurranseinstinkt som tilsa at ingenting var godt nok om det kunne bli bedre.

Med evnen til å lytte fulgte et levende kroppsspråk. Fokusert blikk, handa stryker over hodet, lener seg tilbake, smiler, lener seg framover så kommer utfordringen: Du – om du kunna… Og alltid følte du at du hadde noe viktig å bidra med. Han ville undres i lag. Ikke demonstrere kunnskap eller vinne en diskusjon. Slik opplevde vi ham også ellers i livet. En som ville bygge noe i fellesskap, være til nytte, bidra med det han kunne. Han fikk gjort mye, så mye at det var lett å å ta ham for gitt, at han aldri ville gå tom for krefter, at han alltid ville være der med sin nysgjerrige og ukuelige optimisme. Savnet er stort når det blir stille. Vi lyser fred over Tommys minne.

På vegne av alle i NDLA: Knut Inge Skifjeld, Cecilie Eftedal, Ragna M. Tørdal, Øivind Høines og Leonhard Vårdal.

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

  • fagartikler
  • oppgaver
  • podkaster
  • videoer
  • interaktive ressurser
  • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.

Trageton tilsatt som daglig leder i NDLA

Sigurd Trageton er tilsatt som daglig leder i Nasjonal Digital Læringsarena. 1. mars 2019 overlot Christer Gundersen sjefsrollen til Trageton som konstituert daglig leder. Nå har styret tilsatt Trageton som fast i jobben.

Sigurd Trageton har variert ledererfaring fra utdanningssektoren, både fra videregående skole, nasjonalt senter og fra universitets-/høgskolesektoren. Ansvarsområdene dekker bl.a. utdanning/opplæring/studiekvalitet, økonomi, HR, strategi og it-utvikling/-drift.

Tragetons brede kompetanse med bakgrunn innenfor både utdanning og teknologi gjør ham spesielt godt egnet til å lede videreutviklingen av NDLA, både med tanke på strategisk posisjon og som virksomhet.