Utlysning av 13 læreravtaler – tekniske yrkesfag

Fire læreravtaler – Vg1 bygg- og anleggsteknikk, åtte læreravtaler – teknologi- og industrifag, og én læreravtale elektro og datateknologi (Vg1).

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo). Formålet med samarbeidet er kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner fra de samarbeidende fylker og skoler. 

NDLAs fagredaksjon for tekniske yrkesfag ønsker å inngå læreravtaler med faglærere som kan bidra med spisskompetanse og levere faglig innhold på enkelte fagområder. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr. 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalen kan også være av mindre omfang.

Fagressursene som det gjøres avtale om, skal leveres etter nærmere avtale med redaksjonen, men seinest 1. juni 2021.

Bidragene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring.

Søknaden

Søknadsfristen er onsdag 27. januar 2021.

Send søknaden din til NDLA v/ Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Legg ved oppdatert CV, gjerne også eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

4 læreravtaler – Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

Læreravtale 1: bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen BIM. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. 

Aktuelle kompetansemål:

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • bruke digitale ressurser til å beregne, måle opp og merke etter beskrivelse og tegning
 • bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid

Kompetansekrav 

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, Archicad og/eller undervisningserfaring i BIM

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 2: isolering

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen emnet isolering. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme.

Aktuelle kompetansemål:

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner

Kompetansekrav

Tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 3: rør

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget bygg- og anleggsteknikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartiklerinteraktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning som rørlegger, og/eller undervisningserfaring i rørleggerfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 4: anleggsgartner

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget bygg- og anleggsteknikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning som anleggsgartner, og/eller undervisningserfaring i anleggsgarterfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

8 læreravtaler – teknologi- og industrifag 

Læreravtale 1: 3D-print (Vg1)

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen 3D-print. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. 

Aktuelle kompetansemål:

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Kompetansekrav 

Erfaring bra bruk av DAK-/CAD-programmer, Archicad og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 2: CNC-programmering og -bruk (Vg1)

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen CNC-programmering og -bruk. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme.

Aktuelle kompetansemål:

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Kompetansekrav

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, Archicad og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 3: hydraulikk og simuleringer (Vg1)

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen teknologi- og industrifag. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning innen hydraulikk/pneumatikk, og/eller undervisningserfaring i hydraulikk og/eller pneumatikk

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 4: plugging og sikring av brønner (Vg2 brønnteknikk)

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget brønnteknikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav 

Utdanning innen faget brønnteknikk, og/eller undervisningserfaring i plugging og sikring av brønner

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 5: borevæsker og barrierer (Vg2 brønnteknikk)

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget brønnteknikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav 

Utdanning innen faget brønnteknikk, og/eller undervisningserfaring i emnet borevæsker og barrierer

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 6: utstyr som brukes i brønnserviceoperasjoner (Vg2 brønnteknikk)

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget brønnteknikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning innen faget brønnteknikk, og/eller undervisningserfaring i emnet brønnserviceoperasjoner

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 7: Vg2 transport og logistikk 

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen transport og logistikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning innen transport og logistikk, og/eller undervisningserfaring i transport- og logistikkfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Læreravtale 8: Vg2 transport og logistikk 

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen transport og logistikk. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav

Utdanning innen transport og logistikk, og/eller undervisningserfaring i transport- og logistikkfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

1 Læreravtale: elektro og datateknologi (Vg1)

Læreravtale: automasjon og robotikk

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å utarbeide læringsressurser innen faget elektro og datateknologi. I arbeidet ditt vil du få oppfølging av redaksjonsteamet. Emner og oppgaver tildeles ut fra redaksjonens behov og kompetansen din. Det faglige innholdet du skal bidra med, kan blant annet være

 • fagartikler
 • interaktivt innhold
 • manus/innhold til filmer som utarbeides i samarbeid med NDLAs eget film-team
 • arbeidsoppdrag for elevene
 • refleksjonsoppgaver

Bidragene dine skal være med på å dekke kompetansemålene i faget.

Kompetansekrav 

Utdanning innen faget elektro og datateknologi, og/eller undervisningserfaring i automasjon og/eller robotikk

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post haldorhove@ndla.no, mob. 99 09 09 46.

Vi søker leder for designutvikling og brukskvalitet

100 % frikjøp til 31.07.2022, med mulighet for forlengelse 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap av dyktige og engasjerte kollegaer med et sterkt ønske om å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.  

Er du interessert i brukervennlig design av digitale tjenester og har gode kunnskaper om læring i teknologirike omgivelser? Da kan du være personen vi søker etter. Du er opptatt av læringsdesign og av læringssituasjonen slik eleven opplever den. Du blir inspirert av å kunne utvikle brukervennlige læringsressurser som møter elevens behov. Du forstår også at læreren er elevens viktigste allierte i læringsarbeidet, og at smarte og brukervennlige tjenester tilpasset lærerens behov er viktig. 

Som leder for designutvikling og brukskvalitet (teamleder Bruke) i NDLA får du ansvaret for å lede arbeidet med brukerstyrt utvikling og brukskvalitet. Dette arbeidet skjer blant annet gjennom pilotskoleordningen vår, gjennom løpende kontakt med brukerne og gjennom samarbeid med ulike kompetansemiljøer og leverandører. Du vil samarbeide med både interne og eksterne ressurspersoner. En viktig del av jobben er å lede arbeidet med å gi tjenestene våre mer brukervennlig design og ny funksjonalitet. Du vil i tett samarbeid med teknisk enhet føre an i planlegging, idéutvikling, spesifisering og bestilling av nye tjenester. 

Arbeidet omfatter

 • ansvar for arbeidet med brukerstyrt utvikling og brukskvalitet
 • ansvar for NDLAs brukskvalitetsplattform
 • ansvar for videreutvikling av design for NDLAs tjenester og ressurser 
 • ansvar for NDLAs designmanual
 • planlegging og gjennomføring av innkjøp
 • budsjett- og resultatoppfølging innenfor eget ansvarsområde
 • ledelse av arbeidet i eget team, eventuelt også ledelse av andre tverrfaglige prosjekter eller oppgaver
 • oppstart og oppfølging av samarbeid med andre organisasjoner
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentasjon av NDLAs ressurser og tjenester for eiere, brukere og andre

Leder for team Bruke rapporterer til daglig leder. 

Kvaliteten på NDLAs ressurser og tjenester er god, ifølge norske lærere. Vi har imidlertid høye ambisjoner om å videreutvikle brukskvaliteten. For å lykkes trenger vi deg som kan arbeide systematisk og som kan skape eierskap til og engasjement for utvikling og forbedring av brukskvaliteten innad i organisasjonen. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • kompetanse innen digital læringsdesign og utvikling av digitale læremidler, med vekt på brukeropplevelse 
 • relevant teknisk kompetanse
 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra skolen og kjennskap til elev og lærers behov 
 • svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk 
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • erfaring fra å lære og arbeide tverrfaglig 

En del reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter avtale. 

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 92 21 78 18, eller på e-post sigurd@ndla.no.

Du må være fylkeskommunalt tilsatt i ett av NDLAs eierfylker. Kontakt gjerne administrativ leder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no eller på tlf. 97 66 43 77 for informasjon om avlønning og om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling.  

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post stilling@ndla.no til administrativ leder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 24.01.2021 

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.