Utlysning: Læreravtaler innen Norsk kort botid

Språkhjelp minoritetsspråk 

NDLA skal lage læringsressurser til læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR09‑04). 

Vi trenger deg som har solid kompetanse i norsk og i ett eller flere av disse språkene:

 • arabisk
 • urdu
 • persisk/dari/farsi
 • polsk
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • somali
 • pasjto
 • kurdisk (oppgi hvilket kurdisk språk)

Arbeidsoppgaver

Du skal bistå norskredaksjonen med å kvalitetssikre språkressurser i faget norsk for elever i vgo med kort botid i Norge (SF vg1/YF vg2). Arbeidsoppgaver kan for eksempel være å oversette eksempelsetninger, beskrive språkets grammatikk og bidra i faglige diskusjoner.

Vi ønsker at du har

 • universitets- eller høyskoleutdanning, helst på masternivå
 • erfaring med språkundervisning
 • gode grammatikkunnskaper i norsk og i minst ett av minoritetsspråkene 
 • evnen til å skrive og snakke tydelig og konkret om komplekse emner

Omfang

10–20 timer per språk. Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Marthe Moe på e-post: marthemoe@ndla.no for ytterligere informasjon.

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 16. oktober 2023

Utlysning av læreravtaler i NDLA høsten 2023

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. Vi ønsker deg med på laget. 

Utlysning: Læreravtale innen vg2 kokk- og servitørfaget

Vi ønsker å revidere og oppdatere vårt innhold om alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer for vg2 kokk- og servitørfag. Fagredaksjonen søker derfor lærere med oppdatert kompetanse innenfor drikkevarer, gjerne med sommelierutdannelse.

Kompetansemål:

 • tilberede, anbefale og servere varme og kalde drikkevarer til ulike gjester, kunder og brukergrupper
 • gjøre rede for bruksområder og produksjonsmetoder for ulike kalde og varme drikkevarer med eller uten alkohol i samsvar med gjeldende regelverk

Omfang: inntil kr 35 850,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 6. oktober 2023

Utlysning: To læreravtaler innen vg1 restaurant- og matfag

Læreravtale 1 innen vg1 restaurant- og matfag

Vi ønsker å revidere og oppdatere fagstoffet vårt om desserter. Fagredaksjonen søker lærere med konditorutdannelse, som kan utarbeide manus, medvirke i undervisningsvideoer, og lage fagstoff om emnet.

Kompetansemål:

 • vurdere kvaliteten, bruksområdet og produksjonseigenskapane til råvarer og ferdige produkt og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid
 • bruke oppskrifter og reseptar for å planleggje, gjennomføre og vurdere ulike arbeids- og produksjonsprosessar
 • bruke arbeidsrutinar og handverksferdigheiter i praktisk arbeid og forklare kva desse har å seie for sluttproduktet

Omfang: inntil kr 17 925,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Læreravtale 2 innen vg1 restaurant- og matfag

Vi ønsker å lage nye undervisningsvideoer om temaene kraft, egg og mindre bruk av kjøtt. Fagredaksjonen søker lærere som kan utarbeide manus og medvirke i videoene.

Kompetansemål:

 • vurdere kvaliteten, bruksområdet og produksjonseigenskapane til råvarer og ferdige produkt og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid
 • bruke oppskrifter og reseptar for å planleggje, gjennomføre og vurdere ulike arbeids- og produksjonsprosessar bruke arbeidsrutinar og handverksferdigheiter i praktisk arbeid og forklare kva desse har å seie for sluttproduktet

Omfang: inntil kr 17 925,-. Honoraret kan om ønskelig deles på to lærere som samarbeider om oppdraget.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan for ytterligere informasjon. E-post: vigdis.haugan@ndla.no

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 6. oktober 2023

Utlysning: Læreravtale i Medieuttrykk vg3

Hvordan planlegge og lage et lite dataspill?

Vi skal oppdatere og konkretisere ressursene våre på spillutvikling.

Du har selv utviklet dataspill, og gjennomført prosjekter der elever har produsert dataspill.

Innholdet skal dekke følgende kjerneelement og kompetansemål:

 • Kjerneelement:  Kreativitet, produksjon, prosess
 • Kompetansemål 1: Planlegge, gjennomføre og vurdere en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon tilpasset en tenkt eller reell oppdragsgiver
 • Kompetansemål 2: Utforske og bruke ulike virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk

Omfang: inntil kr 35 850. Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge på e-post: albertineaaberge@ndla.no for ytterligere informasjon.

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Søknadsfrist: 6. oktober 2023