DELING og FYR

DELING.NDLA.NO og FYR.NDLA.NO er stengt ned.

Årsak

deling.ndla.no og fyr.ndla.no har etter mange års drift måttet stenge pga manglende muligheter for nødvendig sikkerhetsoppgraderinger.

Vi hadde som mål å holde tjenesten i drift ut 2021, men det ble dessverre ikke mulig. 

Noen av nettressursene på tjenestene våre er imidlertid fortsatt tilgjengelig på nettstedet archive.org.

Arkiv

Du finner en del av nettressursene på tjenestene våre på nettstedet archive.org.

Fyr.ndla.no finner du på adressen under:

https://web.archive.org/web/20210812222739/https://fyr.ndla.no/

Deling.ndla.no finner du på adressen under:

https://web.archive.org/web/20210812182603/https://deling.ndla.no/

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger hjelp med noe som følge av denne situasjonen, ta kontakt med oss på support@ndla.no