Eiere og styre

Interfylkeskommunalt samarbeid

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17-1. Ti fylkeskommuner deltar i samarbeidet, Oslo er eneste fylke som ikke er med.

Her er gjeldende vedtekter for NDLA.

Representantskapet

NDLAs øverste organ er et representantskap der hver eier har én representant valgt av fylkestinget. Representantskapet ledes av Vegard Iversen, og består av følgende personer:

Viken: Siv Henriette Jacobsen (Fylkesråd Ap)

Innlandet: Ingrid Tønseth Myhr (Ap)

Vestfold og Telemark: Stig Larsen (Seksjonsleder opplæring og folkehelse)

Agder: Arne Thomassen (H, Fylkesordfører)

Rogaland: Solveig Ege Tengesdal (KrF, leder opplæringsutvalget)

Vestland: Karianne Torvanger (Leder i Hovedutvalg for opplæring og kompetanse)

Møre og Romsdal: Erik Brekken (Fylkesutdanningssjef)

Trøndelag: Vegard Iversen, leder (Fylkesdirektør for utdanning)

Nordland: Geir Hareide Hansen (ass. Fylkesdirektør)

Troms og Finnmark: Børre Krudtå (Divisjonsdirektør)

Styret for NDLA

Inga Berntsen Rudi, Martin Zeiffert, John Arve Eide, Elisabeth Vegsundvåg Tandstad og Helge Kristian Galdal utgjør NDLAs styre.

Styrets leder er kulturdirektør i Viken fylkeskommune, John Arve Eide.

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de fylkeskontaktkollegiet.

Styret for NDLA

NDLAs styre består fra mai 2021 av følgende:

John Arve Eide
Styreleder fra 01.01.2016. Kulturdirektør i Viken fylkeskommune.

Helge Kristian Galdal
Direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Martin Zeiffert
Avdelingsleder digitalisering Agder fylkeskommune.

Elisabeth Vegsundvåg Tandstad
Rektor ved Cissi Klein videregående skole i Trondheim.

Inga Berntsen Rudi
Ansattrepresentant NDLA.

Fast vara: Siw Olsen Fjørtoft

Forsker ved SINTEF Digital, avdeling teknologiledelse.