Eiere og styre

Interfylkeskommunalt samarbeid

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Ti fylkeskommuner deltar i samarbeidet, Oslo er eneste fylke som ikke er med, til tross for at bruken er størst der.

NDLAs øverste organ er et representantskap der hver eier har én representant valgt av fylkestinget.

John Arve Eide er styreleder i Nasjonal digital læringsarena.

Styrets leder er tidligere fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide. Fra 1. januar 2020 er han kulturdirektør i Viken fylkeskommune.

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de fylkeskontaktkollegiet.

Vedtekter

Her er gjeldende vedtekter for NDLA.

Styret for NDLA

NDLAs nye styre med virkning fra mai 2020 er:

John Arve Eide
Styreleder fra 01.01.2016. Kulturdirektør i Viken fylkeskommune og forhenværende fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Lin Marie Holvik
Leder i Kulturtanken fram til 01.03.2020, nå rektor på Thor Heyerdahl vgs.

Martin Zeiffert
Avdelingsleder digitalisering Agder fylkeskommune.

Elisabeth Vegsundvåg Tandstad
Rektor på Heimdal vgs., tidligere rådgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Inga Bentsen Rudi
Ansattrepresentant NDLA.

Fast vara: Gisle Hannemyr
Lektor ved UiO og en av Norges fremste eksperter på åpne systemer og internett. Sentral i Creative Commons- arbeidet i Norge.

Styrets funksjon er 2 år.