Eiere og styre

Interfylkeskommunalt samarbeid

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Ti fylkeskommuner deltar i samarbeidet, Oslo er eneste fylke som ikke er med, til tross for at bruken er størst der.

NDLAs øverste organ er et representantskap der hver eier har én representant valgt av fylkestinget.

John Arve Eide er styreleder i Nasjonal digital læringsarena.

Styrets leder er tidligere fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide. Fra 1. januar 2020 er han kulturdirektør i Viken fylkeskommune.

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de fylkeskontaktkollegiet.

Vedtekter

Her er gjeldende vedtekter for NDLA.

Styret for NDLA

NDLAs nye styre med virkning fra 19. april 2018 er:

John Arve Eide
Styreleder fra 01.01.2016. Kulturdirektør i Viken fylkeskommune og forhenværende fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Lin Marie Holvik
Direktør for Kulturtanken. Tidligere rektor for både ungdomsskole og videregående skole. Stort nettverk og bred erfaring med IKT og læring.

Gisle Hannemyr
Lektor ved UiO og en av Norges fremste eksperter på åpne systemer og internett. Sentral i Creative Commons- arbeidet i Norge.

Vibeke Wingerei
Advokat med spesialisering i opphavsrett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Erfaring fra Gyldendal Norsk Forlag hvor Wingerei blant annet i flere år var redaksjonssjef for Gyldendal Juridisk som er en del av Gyldendal Rettsdata som er et rent digitalt forlag.

Johannes Nag
Ansattrepresentant og teamleder for Rådgivning og støtte (RoS) i NDLA.

Fast vara: Erik Brekken, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal.

Styrets funksjon er 2 år.