Eiere og styre

Interfylkeskommunalt samarbeid

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17-1. Ti fylkeskommuner deltar i samarbeidet, Oslo er eneste fylke som ikke er med.

Her er gjeldende vedtekter for NDLA.

Representantskapet

NDLAs øverste organ er et representantskap der hver eier har én representant valgt av fylkestinget. Representantskapet ledes av Vegard Iversen, og består av følgende personer:

Viken: Heidi Westby Nyhus (Fylkesråd Ap)

Innlandet: Ingrid Tønseth Myhr (Ap)

Vestfold og Telemark: Stig Larsen (Seksjonsleder opplæring og folkehelse)

Agder: Arne Thomassen (H, Fylkesordfører)

Rogaland: Solveig Ege Tengesdal (KrF, leder opplæringsutvalget)

Vestland: Karianne Torvanger (Leder i Hovedutvalg for opplæring og kompetanse)

Møre og Romsdal: Erik Brekken (Fylkesutdanningssjef)

Trøndelag: Vegard Iversen, leder (Fylkesdirektør for utdanning)

Nordland: Geir Hareide Hansen (ass. Fylkesdirektør)

Troms og Finnmark: Børre Krudtå (Divisjonsdirektør)

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de fylkeskontaktkollegiet.

Styret for NDLA

NDLAs styre består fra mai 2022 av følgende:

Helge Kristian Galdal
Styreleder. Direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Martin Zeiffert
Avdelingsleder for Tjenesteutvikling og samhandling i IKT Agder IKS.

Elisabeth Vegsundvåg Tandstad
Rektor ved Cissi Klein videregående skole i Trondheim.

Inga Berntsen Rudi
Representant for medarbeiderne i NDLA.

Siw Olsen Fjørtoft
Forsker ved SINTEF Digital, avdeling teknologiledelse.

Varamedlemmer
Bjørn Lyngedal, vara for styremedlemmer valgt av eierne
Haldor Hove, vara for medarbeiderrepresentant i NDLA