Elektronisk faktura

Send faktura til NDLA

Alle fakturaer til NDLA skal sendes elektronisk på EHF format  til Vestland fylkeskommune:
 

Vestland Fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen
Org.nr 821 311 632

Elektronisk fakturaadresse: 821311632
Deres referanse: 11778
Merk faktura med navn på bestiller/kjøper
   

Mer informasjon om elektronisk faktura finner du på
Vestland fylkeskommune sine nettsider.    
Kontakt eventuelt Anne Høgestøl (anne.hoegestoel@ndla.no).