Elektronisk faktura

Send faktura til NDLA

Alle fakturaer til NDLA skal sendes elektronisk på EHF format  til Vestland fylkeskommune.

Du må stile fakturaen til «Vestland fylkeskommune». Plassér «NDLA» i feltet for leveringsadresse på fakturaen.    

  • Elektroniske fakturaadresse: 821 311 632
  • Aksesspunkt: Visma

I tillegg: Oppgi ressursnummer. Dette avklares med bestiller.    

Mer informasjon om elektronisk faktura, feks dersom du ikke har eget fakturasystem, finner du på Vestland fylkeskommune sine nettsider.     Kontakt ev. Anne Høgestøl (anne.hoegestoel@ndla.no).