Elektronisk faktura

Send faktura til NDLA/Vestland fylkeskommune

Alle fakturaer til Vestland fylkeskommune må sendes elektronisk i EHF-format.
  • Elektroniske fakturaadresse: 9908:938626367
  • Aksesspunkt: Visma
 I tillegg: Oppgi ressursnummer. Dette avklares med bestiller.