Fagredaksjon biologi

Fagredaktør
Kristin Bøhle, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Ragnhild Baglo, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Alf Jakob Nilsen, Vest-Agder fylkeskommune
Tone Pedersen Rangul, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Einar Berg, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fagansvarlige
Kristin Bøhle, Nord-Trøndelag fylkeskommune