Fagredaksjon elektrofag

Redaktører
Odd Ståle Viken, Rogaland fylkeskommune
Steinar André Olsen, Rogaland fylkeskommune (i sluttføringsperioden)

Redaksjonsmedlemmer
Stig W. Hanssen, Rogaland fylkeskommune
Tom Ove Nes, Rogaland fylkeskommune
Steinar André Olsen, Rogaland fylkeskommune
Esteban Panza, Rogaland fylkeskommune
Ole Christian Skår, Rogaland fylkeskommune
Erling Sverdrupsen,

Deler av innholdet er utviklet av Per Olerud, Arena IKT.