Fagredaksjon engelsk

Fagredaktør
Knut Inge Skifjeld, Telemark  fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Anne Scott Hagen, Telemark fylkeskommune
Eli M Huseby, Telemark fylkeskommune
Christine Varadian Johnsen, Telemark fylkeskommune
Åse Elin Langeland, Rogaland fylkeskommune
Jan-Louis Nagel, Hordaland fylkeskommune
Jon Sandnes, Hordaland fylkeskommune
Morten Serkland, Telemark fylkeskommune
Catharine Ruud, Telemark fylkeskommune

Fagansvarlige
Anne Scott Hagen, Telemark fylkeskommune
Åse-Lill Langeland, Rogaland fylkeskommune
Nina Bell Rui Aadna, Telemark fylkeskommune  (2014 – 2015)