Fagredaksjon historie

Faget er under utvikling fra 2014.

Redaktør
Inga Berntsen Rudi, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Redaksjonsmedlem
Jan Erik Auen, Kongsberg videregående skole, Buskerud fylkeskommune

I utviklingen av historiefaget prøver NDLA ut en ny redaksjonsmodell, der redaktøren koordinerer et samarbeid mellom en rekke faginstitusjoner.