Fagredaksjon kinesisk

Faget er under utvikling fra 2014.

Redaktør
Ole Fossgård, Sandnes videregående skole, Rogaland fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Hui Ding, Kongsbakken videregående skole, Troms fylkeskommune
Luying Wang Belsnes, Kristiansand katedralskole Gimle, Vest-Agder fylkeskommune
Øystein Krogh Visted, Universitetet i Oslo