Fagredaksjon markedsføring og ledelse

Fagredaktør
Live Marie Toft, Akershus fylkeskommune

Fagansvarlig
Kristoffer Kitterød, Østfold fylkeskommune