Fylkeskontaktene

Fylkeskontaktene er administrativt ansatte i fylkeskommunene, som gjerne har pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde. De er NDLAs kontaktpersoner i fylkeskommunene.

NDLAs fylkeskontakter

Hver av fylkeskommunene har en kontaktperson som tilhører fylkeskontaktkollegiet i NDLA. De har valgt et arbeidsutvalg, AUFK, som vil jobbe tettere på NDLA og være et nyttig bindeledd mellom NDLA og de andre fylkeskontaktene.

Arbeidsutvalget er:

Helge Rabbås, Oppland fylkeskommune
Sigrun Bergseth, Buskerud fylkeskommune
Ketil Brathetland, Hordaland fylkeskommune

Helge Rabaas, Sigrun Bergseth og Ketil Brathetland utgjør fylkeskontaktenes arbeidsutvalg 2015-2016.

Helge Rabbås, Sigrun Bergseth og Ketil Brathetland utgjør fylkeskontaktenes arbeidsutvalg.

Oversikt over fylkeskontaktene i NDLA:

Fylke Navn
Akershus Gunnar Hovd
Aust-Agder Hanne-Lisbet Løite
Buskerud Sigrun Bergseth
Finnmark Csilla Timea Kacso
Hedmark Anne Kristin Huse
Hordaland Kjetil Brathetland
Møre og Romsdal Kristin Glæstad Vonheim
Nordland Niels Ivar Nicolaysen
Oppland Helge Rabbås
Rogaland Tore Wersland
Sogn og Fjordane Ole Henrik Mølmann
Telemark Torgeir Selle
Troms Keilin Annie Jacobsen
Trøndelag Eivind Neumann-Larsen
Vest-Agder Lene Ragnhild Kyllesdal
Vestfold Terje Svensson
Østfold Christian Reinholt Sandvik Clasén