Fylkeskontaktene

Hvert av eierfylkene har en kontaktperson som tilhører fylkeskontaktkollegiet i NDLA. Dette er administrativt ansatte som gjerne har pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde.
Fylkeskontaktene fungerer som et bindeledd mellom eierfylke og NDLA. De er tett på skolene og fagnettverkene, og de har innsikt som NDLA kan dra nytte av.

Oversikt over fylkeskontaktene i NDLA

 Fylke   Navn
  Agder   Lene Ragnhild Kyllesdal
  Vestfold og Telemark   Michelle Skjønsholt Wirgenes
  Viken   Gunnar Hovd
  Innlandet   Helge Rabbås
  Rogaland   Tore Wersland
  Vestland   Ole Henrik Mølmann, Kjetil Brathetland
  Møre og Romsdal   Kristin Glæstad Vonheim
  Trøndelag   Vegar Wold
  Nordland  Knut Erik Svendsen
  Troms og Finnmark   Lise Robertsen