Fylkeskontaktene

Fylkeskontaktene er administrativt ansatte i fylkeskommunene, som gjerne har pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde. De er NDLAs kontaktpersoner i fylkeskommunene.

NDLAs fylkeskontakter

Hver av fylkeskommunene har en kontaktperson som tilhører fylkeskontaktkollegiet i NDLA. De har valgt et arbeidsutvalg, AUFK, som vil jobbe tettere på NDLA og være et nyttig bindeledd mellom NDLA og de andre fylkeskontaktene.

Arbeidsutvalget består av:

Ole Henrik Mølmann, Vestland fylkeskommune

Lene Ragnhild Kyllesdal, Agder fylkeskommune

Oversikt over fylkeskontaktene i NDLA:

Fylke Navn
  Agder   Lene Ragnhild Kyllesdal
  Vestfold og Telemark   Michelle Skjønsholt Wirgenes
  Viken   Gunnar Hovd
  Innlandet   Helge Rabbås
  Rogaland   Tore Wersland
  Vestland   Ole Henrik Mølmann, Kjetil Brathetland
  Møre og Romsdal   Kristin Glæstad Vonheim
  Trøndelag  Vegar Wold
  Nordland   Niels Ivar Nicolaysen
  Troms og Finnmark   Keilin Annie Dahlmo, Csilla Timea Kacso