Fylkeskontakter Telemark

Fylkeskontakten i Telemark sørger for NDLA-besøk på Bamble videregående skole. Fra venstre Tom Jarle Christiansen (leder Nettskolen Telemark og lærer Bamble vgs), Hege Nikolaisen (fagredaktør NDLA), Øivind Høines (daglig leder i NDLA), Maria Terzan (IKT-pedagog Telemark fylkeskommune og lærer Porsgrunn vgs) , Anne Ragnhild Kjær Sti (pedagogisk IKT-rådgiver Telemark fylkeskommune og fylkeskontakt NDLA) og Hermod Håtveit (rektor Bamble vgs)