Fylkeskontakter

Hver av eierne i NDLA har en kontaktperson som tilhører fylkeskontaktskollegiet i NDLA. Fylkeskontaktskollegiet har valgt et arbeidsutvalg, AUFK, som vil jobbe tettere på NDLA, og være et nyttig bindeledd mellom NDLA og de andre fylkeskontaktene.

Fylke Navn E-post Navn 2 E-post
Akershus Bengt Jacobsen Bengt.Jacobsen3@akershus-fk.no
Aust-Agder Hanne-Lisbet Løite hannelisbetloite@ndla.no Halvard Berg halvard.berg@austagderfk.no
Buskerud Sigrun Bergseth Sigrun.Bergseth@bfk.no
Finnmark Csilla Timea Kacso Csilla.Timea.Kacso@ffk.no
Hedmark Anne Kristin Huse anne.kristin.huse@hedmark.org
Hordaland Kjetil Brathetland Kjetil.Brathetland@hfk.no
Møre og Romsdal Kristin Glæstad Vonheim Kristin.Glastad.Vonheim@mrfylke.no
Nordland Niels Ivar Nicolaysen niels.ivar.nicolaysen@nfk.no
Nord-Trøndelag Kristin Gustavsson Klaussen Kristin-Gustavsson.Klaussen@ntfk.no
Oppland Helge Rabbås helge.rabbas@oppland.org
Rogaland Tore Wersland tore.wersland@rogfk.no
Sogn og fjordane Kenth Rune Teigen Måren Kenth.Rune.Teigen.Maren@sfj.no
Sør-Trøndelag Frode Kyrkjebø frode.kyrkjebo@stfk.no
Telemark Siv-Reidun Einebærholm siv-reidun.einebarholm@t-fk.no Tormod Beichmann tormod.beichmann@t-fk.no
Troms Keilin Annie Jacobsen keilin.jacobsen@tromsfylke.no
Vest-Agder Lene Ragnhild Kyllesdal LeneRagnhild.Kyllesdal@vaf.no
Vestfold Arne Aronsen arnear@vfk.no
Østfold Jens Nicolaisen jennic@ostfoldfk.no