Hva er NDLA

NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid.

Interfylkeskommunalt samarbeid

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hordaland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 17 fylkeskommuner deltar. Kun Oslo står utenfor.

Distribuert organisasjon

NDLA er en såkalt distribuert organisasjon. Medarbeiderne bor i alle deler av landet og samarbeider via digitale verktøy. NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere med fylkeskommunale stillingsressurser, fra annen offentlige virksomhet og fra privat sektor. Kjerneaktiviteten er utvikling og oppdatering av digitale læringsressurser i fag på ndla.no. Arbeidet organiseres i prosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser der produksjonsprosessen er sentral, og administrasjons- og støtteprosesser.

Læringsressursene

NDLA ble etablert som prosjekt i 2007 og lanserte de første læringsressursene skoleåret 2008 – 2009. Etter det har porteføljen av fag blitt utvidet år for år. Det langsiktige målet er at NDLA skal kunne tilby komplette læremidler i alle fag i videregående opplæring.

Se NDLAs læringsressurser og tjenester på ndla.no.

Nettverk for samarbeid og distribusjon

Gjennom arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser og spre god pedagogisk bruk av dem, har NDLA utviklet et sterkt faglig nettverk for samarbeid og distribusjon mellom fylkeskommunene. Derfor blir NDLA stadig invitert med som samarbeidspart for store og små nasjonale satsinger innenfor utdanningsområdet. Eksempel på dette er delingsarenaen for FYR-prosjektet, som utvikler læringsressurser med yrkesretting og relevans av fellesfagene. Andre eksempler er samarbeid om utvikling av læringsressurser om EU og ressursene til Grunnlovsjubileet 2014.