Hvem er vi?

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring.
På vår plattform finner du 25 000 læringsressurser fordelt på 146 eksamensfag.


Bilde av tre ungdom som sitter ved siden av hverandre. Alle ser på datamaskinen til personen i midten.
Foto: Tom Knudsen (CC-BY-SA)Vi er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av ti fylkeskommuner.
Kun Oslo står utenfor.

Våre mer enn 50 medarbeidere har dokumentert faglig formidlingsevne og digital kompetanse, og mange jobber i videregående skole ved siden av jobben i NDLA.
Dermed er vi tett på skolehverdagen, slik at vi kan lage engasjerende og lærerike ressurser.

Ønsket vårt er å bidra til et mer åpent og inkluderende kunnskapssamfunn hvor kunnskap er tilgjengelig for alle. Alle våre læringsressurser er derfor åpne og fritt tilgjengelige for alle.
Slik er vi et av Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål 4 om inkluderende og god utdanning for alle. NDLA er en betydelig aktør i det globale Open Educational Resources-arbeidet (OER) som alle FNs medlemsland har forpliktet seg til å satse på.

Vår sentrale posisjon i markedet gjør at vi ofte blir invitert med som samarbeidspart i utdanningssatsinger, både nasjonalt og internasjonalt.
Eksempel på dette er representasjon i Utdanningsdirektoratets referansegruppe for vurdering av kvalitet i digitale læremiddel, og vår rolle som ambassadør i EPALE (Electronic Platform for Adult Learning).