Læringsressursene

NDLA ble etablert som et prosjekt i 2007, og i 2008 kunne de tre første læringsressursene tas i bruk. Det var i naturfag, helse- og sosialfag Vg1 og norsk Vg1. Skoleåret 2014 – 2015 tilbyr NDLA læremidler i 42 fag med både fellesfag og programfag på yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg har NDLA utviklet flere tjenester til hjelp i læringsarbeidet. Bildet over er skjermbilde av åpningssiden på ndla.no høsten 2014.

Nedenfor finner du en oversikt over det totale fagtilbudet og hvem som er ansvarlig for fagene. Det skilles mellom fagredaktør, som er ansvarlig i produksjonsfasen, og fagansvarlige, som oppdaterer faget etter at det er ferdigstilt. NDLA har ulike redaksjonelle modeller for utvkling av fag, se illustrasjoner.

Eldre og arkiverte versjoner av fagene finner du på arkiv.ndla.no.

Fag 2014 – 2015

Fellesfag

Engelsk Fagredaktør i utviklingsperioden: Knut Inge Skifjeld  Fagansvarlig 2014: Nina Bell Rui Aadna  Les mer
Historie Vg2 og Vg3 BETA Fagredaktør: Inga Berntsen Rudi  Les mer
Kroppsøving  Fagredaktør i utviklingsperioden: Oddbjørg Vatn Slapgaard Fagansvarlig 2014: Hans Petter Fuglerud  Les mer
Matematikk Vg1P Fagredaktør i utviklingsperioden: Elisabeth Romedal Fagansvarlige 2014: Olav Kristensen og Roar Edland Hansen Les mer
Matematikk Vg1T Fagredaktør i utviklingsperioden: Elisabeth Romedal Fagansvarlige 2014: Olav Kristensen og Roar Edland Hansen Les mer
Matematikk Vg2P Fagredaktør i utviklingsperioden: Elisabeth Romedal Fagansvarlige 2014: Olav Kristensen og Roar Edland Hansen Les mer
Naturfag Fagredaktør i utviklingsperioden: Reidar Kyllesdal og Kristin Bøhle Fagansvarlig 2014: Einar Berg Les mer
Norsk YF og SF Fagredaktør i utviklingsperioden: Marion Federl Fagansvarlig 2014: Leif Harboe Les mer
Samfunnsfag Fagredaktør i utviklingsperioden: Gro-Anita Mortensen   Fagansvarlig 2014:  Mai-Bente Meyer Les mer

Yrkesfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Fagredaktør i utviklingsperioden: Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid  Fagansvarlig 2014: Hanne Apelseth Les mer
Design og håndverk Vg1 Fagredaktør i utviklingsperioden: Svein Sandnes, NRK, Fagansvarlig: Iselin Myklebust  Les mer
Elektrofag Vg1 BETA Fagredaksjon: Odd Ståle Vikene og Steinar André Olsen Les mer
Helse- og oppvekstfag Vg1 Fagredaktører i utviklingsperioden: Agnes Brønstad, Trine M. Paulsen Redaktør ved revidering 2014: Hege Nikolaisen Les mer
Helsearbeiderfag Vg2 Fagredaktør i utviklingsperioden: Marit Smith Sørhøy  Fagansvarlig 2014: Hege Nikolaisen Les mer
Helsearbeiderfaget Vg3 Fagredaktør: Marit Smith Sørhøy Les mer
IKT servicefag Vg2  Fagredaktør i utviklingsperioden: Kyrre Romuld og Hanne-Lisbet Løite Fagansvarlig 2014: Jan Frode Lindsø Les mer
Kokk- og servitørfag Vg2 BETA Fagredaktør: Ketil Lyngvær og  Jannike Gausdal Les mer
Reiseliv Vg2 Fagredaktør i utviklingsperioden: Kyrre Romuld og Hanne-Lisbet Løite     Fagansvarlig 2014: Hanne Lisbet Løite  Les mer
Restaurant- og matfag Vg1 Fagredaktør i utviklingsperioden: Ketil Lyngvær    Fagansvarlig 2014: Unni Kulhuset Granheim Les mer
Romteknologi Vg3  Fagredaktør i utviklingsperioden: Birgit Strømsholm  Fagansvarlig 2014: Alexander Biebricher, NAROM  Les mer
Salg, service og sikkerhet Vg2 Fagredaksjon i utviklingsperioden: Kyrre Romuld og Hanne-Lisbet Løite   Fagansvarlig 2014: Hanne-Lisbet Løite Les mer
Service og samferdsel Vg1  Fagredaktør utviklingsperioden: Kyrre Romuld og Hanne-Lisbet Løite Fagansvarlig 2014: Hanne-Lisbet Løite  Les mer
Teknikk og industriell produksjon Vg1   Fagredaktør i utviklingsperioden: Anita Lund (Industriskolen) og Rune Mathisen    Fagansvarlig 2014: Rune Mathisen Les mer
Transport og logistikk Vg2  Fagredaktør i utviklingsperioden: Kyrre Romuld og Hanne-Lisbet Løite Fagansvarlig 2014: Hanne-Lisbet Løite Les mer

Studiespesialiserende

Biologi 1  Fagredaktør i utviklingsperioden: Kristin Bøhle Fagansvarlig 2014: Kristin Bøhle  Les mer
Engelskspråklig litteratur og kultur Fagredaktør i utviklingsperioden: Knut Inge Skifjeld  Fagansvarlig 2014: Nina Bell Rui Aadna  Les mer
Internasjonal engelsk Fagredaktør i utviklingsperioden: Knut Inge Skifjeld  Fagansvarlig 2014: Nina Bell Rui Aadna  Les mer
Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3  Fagredaktør i utviklingsperioden: Erik Befring (NRK) og Eli Marianne Huseby   Fagansvarlig 2014: Eli Marianne Huseby Les mer
Markedsføring og ledelse 1 Fagredaktør i utviklingsperioden: Live Marie Toft   Fagansvarlig 2014: Kristoffer Heide Kitterød  Les mer
Matematikk R1, R2 ,S1 og S2 Fagredaktør i utviklingsperioden: Elisabeth Romedal Fagansvarlige 2014: Olav Kristensen og Roar Edland Hansen Les mer
Medie- og informasjonskunnskap 1og 2  Fagredaktør i utviklingsperioden: Ragna Tørdal  Fagansvarlig 2014: Ragna Tørdal Les mer
Samfunnsfaglig engelsk Fagredaktør i utviklingsperioden: Knut Inge Skifjeld  Fagansvarlig 2014: Nina Bell Rui Aadna  Les mer

Fag under utvikling

Brønnfagene Fagredaktør: Sissel Paaske  Les mer
Bygg- og anleggsteknikk
Fagredaktør: Erik Wang  Les mer
Elektrofag  
Fagredaktør: Steinar André Olsen  Les mer
Historie Fagredaksjon: Inga Berntsen Rudi  Les mer
Kinesisk  
Fagredaktør: Ole Fossgård  Les mer
Kokk-og servitørfag  Fagredaktør: Jannike Gausdal Les mer
Naturbruk Fagredaktør: Trine Merethe Paulsen Les mer
Tysk Fagredaktør: Marion Federl  Les mer

Andre ressurser

Delingsarenaen Her kan lærere dele læringsressurser og knytte dem til kompetansemål. Ansvarlig: Cecilie Isaksen Eftedal
Digital kompetanse Kompetanse du trenger for å arbeide med fagene. Fagansvarlig 2014: Guttorm Hveem
FYR  FYR-prosjektets ressursside for deling av læringsressurser i fellesfag med vekt på yrkesretting og relevans Fagansvarlig: Cecilie Isaksen Eftedal
Havforskningstoktet Prosjektleder: Kristin Bøhle
Khan-prosjektet Prosjektleder: Elisabeth Romedal
Min NDLA Logg inn, ta personlige notater, gjør markeringer og test læringsutbytte
NDLA Aktuelt Et samarbeid med NTB om leveranse av aktualitetssaker. Koordinator 2014: Hege Røyert
NDLA Film Nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole Filmansvarlig: Tina Andersson Jensen
NDLA Samskrive Samskrivingsverktøy uten innlogging
NDLA YouTube Undervisningsvideoer publisert på YouTube

Arkiverte fag

Eldre og arkiverte versjoner av fag finner du på arkiv.ndla.no.