Liv Karin Joma

Liv Karin Joma er nylig redaktør for Sørsamisk i NDLA, og underviser ved Grong vgs i NordTrøndelag.