NDLAs historie

I 2022 feiret NDLA 15 års aktivitet og engasjement for åpne, motiverende læringsressurser i videregående opplæring.

Her følger et utdrag av vår historie:

 • 2007: NDLA etableres etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.
 • 2008: De første læringsressursene lanseres.
 • 2010: 1.4 millioner besøk på www.ndla.no
 • 2013: Er delaktig i etableringen av H5P; et rammeverk for interaktivt undervisningsinnhold.
 • 2015: 10 millioner besøk på www.ndla.no
 • 2017: NDLA tildeles Open Education Awards for Excellence, den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler. NDLA vinner i kategorien “Beste åpne portal”. 
 • 2017: KS’ læremiddelundersøkelse fastslår at NDLA er det digitale læremiddel som oftest blir vurdert å ha høy faglig kvalitet.
 • 2018: Global Digtal Library (GDL)-platform lanserers. Utviklet av NDLA, og finansiert gjennom tilskudd fra NORAD.  
 • 2019: 2000 lærere gjennomfører brukerundersøkelse om NDLA. Over 80 prosent sier seg helt/delvis enig i at at de har tillit til kvaliteten og innholdet på fagstoffet.
 •  2020: Koronaepidemien gjør at landets videregående skoler stenger. Bruken av www.ndla.no øker med 24%, og ved utgangen av året passerer vi 17 millioner besøkende. 
 • 2023: NDLA kan skilte med 25 000 ressurser på begge målformer i 146 eksamensfag.

Illustrasjonsbilde, formet som mosaikkfliser. Viser et bilde av en jente i halvnært utsnitt, samt NDLA sin logo. Tekst under logo "Sammen skaper vi framtidas læring".
Illustrasjon/foto: Tom Knudsen (CC-BY-SA)