Organisasjon

Administrasjonen av NDLA er lagt til Vestland fylkeskommune hvor det er opprettet en egen seksjon direkte underlagt opplæringsdirektøren. Seksjonen ledes av daglig leder Sigurd Trageton.
I tillegg er teknisk leder, administrasjonsleder og rådgivere innen det administrative fagområdet fast ansatt i seksjon NDLA.

Medarbeidere og samarbeidspartnere bor og arbeider over hele landet, og samarbeider via digitale kommunikasjonsverktøy. NDLA har heller ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere fra fylkeskommunene eller leier inn folk fra andre offentlige virksomheter og fra privat sektor.

Her er oversikten over nøkkelpersoner i NDLA

Organisasjonskart:

Representantskap, Styre, Daglig leder, Pedagogisk, Kommunikasjon og marked, Tekniske tjenester, Økonomi, Personal og innkjøp, Rådgivning og støtte, Bruke, Bygge og bedre, Utforske.