Organisasjon

NDLA er en distribuert organisasjon uten en sentraladministrasjon. Medarbeidere og samarbeidspartnere bor og arbeider over hele landet og samarbeider via digitale kommunikasjonsverktøy. NDLA har heller ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere fra fylkeskommunene eller leier inn folk fra andre offentlige virksomheter og fra privat sektor. Aktivitetene er organisert i prosesser kategorisert som styringsprosesser, kjerneprosesser og administrasjon- og støtteprosesser. De fleste medarbeiderne er organisert i team og deltar i kjerneprosesser for utvikling av læremidlene.

Her er oversikten over nøkkelpersoner i NDLA

Oppgavene i de ulike arbeidsprosessene er beskrevet her.