Organisasjon

Administrasjonen av NDLA er lagt til Vestland fylkeskommune hvor det er opprettet en egen seksjon direkte underlagt opplæringsdirektøren. Seksjonen ledes av daglig leder Sigurd Trageton. I tillegge er teknisk leder, administrasjonsleder og rådgivere innen det administrative fagområdet fast ansatt i seksjon NDLA. Medarbeidere og samarbeidspartnere bor og arbeider over hele landet og samarbeider via digitale kommunikasjonsverktøy. NDLA har heller ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere fra fylkeskommunene eller leier inn folk fra andre offentlige virksomheter og fra privat sektor. Aktivitetene er organisert i prosesser kategorisert som styringsprosesser, kjerneprosesser og administrasjon- og støtteprosesser. De fleste medarbeiderne er organisert i team og deltar i kjerneprosesser for utvikling av læremidlene.

Her er oversikten over nøkkelpersoner i NDLA