Nøkkelpersoner

Oversikt over nøkkelpersonell og ledelse i nasjonal digital læringsarena (NDLA).

 

Konstituert leder og ansvarlig redaktør
Christer Gundersen
Hordaland fylkeskommune
Christer har bakgrunn fra det nasjonale senteret for fri programvare, Friprog-senteret.


Administrasjonsleder 
Anne Høgestøl
Hordaland fylkeskommune
Anne har bred erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning, både fra stat, fylkeskommune og kommune. Hovedarbeidsområder har i stor grad vært ledelse/administrasjon av støttefunksjoner.


Produksjonsleder
Pål Frønsdal
Hordaland fylkeskommune
Pål er produksjonsleder i NDLA. Han har lang erfaring fra strategi-, utviklings- og produksjonsledelse.


Pedagogisk leder 
Leonhard Vårdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Leonhard er pedagogisk leder i NDLA. Han er fra tidligere lektor og lærebokforfatter innenfor sosiologi og samfunnsfagene.


Leder Faglig utvikling
Ragna Tørdal
Vest-Agder fylkeskommune
Ragna er leder for faglig utvikling i NDLA. Ragna har jobbet for NDLA fra oppstart i 2007. Redaksjonsmedlem i norskredaksjonen. Redaktør og nå fagansvarlig for faget medie- og informasjonskunnskap. Har tidligere utviklet Mediemøter for Lokus og DialektXperten.


Leder for Bruk 
Cecilie Eftedal
Vestfold fylkeskommune
Cecilie er leder for teamet Bruk i NDLA, og har vært med i NDLA siden 2008. Hun har jobbet i norskredaksjonen, men også vært tilknyttet engelskredaksjonen. Hun har jobbet som prosjektleder for FYR og deling siden 2012.


Leder for Rådgivning og støtte 
Johannes L. Nag
Rogaland fylkeskommune
Johannes er leder for NDLAs interne rådgiving og støtte- team. Han har undervist i medier- og kommunikasjon, it-fag og matematikk. Han er opptatt av IKT i skolen og hvilke pedagogiske muligheter ny teknologi gir oss.


Leder for Utforske
Knut Inge Skifjeld
Telemark fylkeskommune
Knut Inge er leder for NDLAs utforske-prosess. Innovasjon, samarbeid og utvikling er hovedansvaret.


Brukerkontakt
Guttorm Hveem
Finnmark fylkeskommune
Guttorm er NDLAs primære brukerkontakt og sørger for at meldinger fra elever og lærerer blir tatt imot og svart på. Han deler og sender ut relevant informasjon i sosiale medier og i nyhetsbrev.


Kommunikasjonsansvarlig
Jone Nyborg
Vest-Agder fylkeskommune
Jone er kommunikasjonsansvarlig i NDLA. Han er medialærer og tidligere journalist. Han har tidligere jobbet i redaksjonen for mediefaget og som aktualitetsansvarlig i NDLA.