Nøkkelpersoner

Oversikt over nøkkelpersonell og ledelse i nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Daglig leder og ansvarlig redaktør

Sigurd Trageton

Vestland fylkeskommune

Sigurd har variert ledererfaring fra utdanningssektoren, både fra videregående skole, nasjonalt senter og fra universitets/høgskolesektoren. Ansvarsområdene dekker bl.a. utdanning/opplæring/studiekvalitet, økonomi, HR, strategi og IT-utvikling/-drift.


Administrasjonsleder 

Anne Høgestøl

Vestland fylkeskommune

Anne har bred erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning, både fra stat, fylkeskommune og kommune. Hovedarbeidsområder har i stor grad vært ledelse/administrasjon av støttefunksjoner.


Teknisk Leder

Christian Stange

Vestland fylkeskommune

Christian har bred erfaring innen alle områder som er knyttet til IKT, med fokus på strategi, forvaltning og drift.


Pedagogisk leder 

Margreta Tveisme

Vestland fylkeskommune

Margreta er pedagogisk leder i NDLA. Hun kommer fra jobb som fagleder med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid ved Nordahl Grieg vgs. Hun er lektor med undervisningskompetanse i norsk og engelsk.


Leder for kommunikasjon og marked

Hilde Schjølberg Evensen

Vestland fylkeskommune

Hilde er kommunikasjons- og markedsleder i NDLA. Hun er utdannet journalist, og har jobbet som det i en årrekke. I tillegg har hun bakgrunn som lærer i videregående skole.


Teamleder Bygge og Bedre fag/Leder faglig kvalitet
Ole Fossgård

Rogaland fylkeskommune

Ole er leder for faglig utvikling i NDLA. Han har vært i NDLA siden 2014, og har hatt ansvar for å bygge kinesiskressursene. Han har også vært læremiddelansvarlig for engelsk og kroppsøving. Ole har ledererfaring fra universetets/høgskolesektoren i Norge og Kina, og er lektor med undervisningskompetanse i kinesisk og samfunnsfag.


Teamleder Bruke/Leder brukskvalitet

Cecilie Eftedal

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Cecilie er leder for teamet Bruk i NDLA, og har vært med i NDLA siden 2008. Hun har jobbet i norskredaksjonen, men også vært tilknyttet engelskredaksjonen. Hun har jobbet som prosjektleder for FYR og deling siden 2012.


Teamleder Rådgivning og støtte/Leder produksjonskvalitet

Bjørn Magne Espeseth

Rogaland fylkeskommune

Bjørn Magne er leder for NDLAs interne rådgiving og støtte-team.


Teamleder Utforske

Knut Inge Skifjeld

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Knut Inge er leder for NDLAs utforske-prosess. Innovasjon, samarbeid og utvikling er hovedansvaret.


Brukerkontakt og måling

Guttorm Hveem

Troms og Finnmark fylkeskommune

Guttorm er NDLAs primære brukerkontakt og sørger for at meldinger fra elever og lærerer blir tatt imot og svart på. Han deler og sender ut relevant informasjon i sosiale medier og i nyhetsbrev.