Nøkkelpersoner

Oversikt over nøkkelpersonell og ledelse i nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Daglig leder og ansvarlig redaktør

Sigurd Trageton

Hordaland fylkeskommune

Sigurd har variert ledererfaring fra utdanningssektoren, både fra videregående skole, nasjonalt senter og fra universitets/høgskolesektoren. Ansvarsområdene dekker bla utdanning/opplæring/studiekvalitet, økonomi, hr, strategi og it-utvikling/drift.


Administrasjonsleder 

Anne Høgestøl

Hordaland fylkeskommune

Anne har bred erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning, både fra stat, fylkeskommune og kommune. Hovedarbeidsområder har i stor grad vært ledelse/administrasjon av støttefunksjoner.


Teknisk Leder

Christian Stange

Hordaland fylkeskommune

Christian har bred erfaring innen alle områder som er knyttet til IKT, med fokus på strategi, forvaltning og drift.


Pedagogisk leder 

Leonhard Vårdal

Møre og Romsdal fylkeskommune

Leonhard er pedagogisk leder i NDLA. Han er fra tidligere lektor og lærebokforfatter innenfor sosiologi og samfunnsfagene.


Teamleder Bygge og Bedre fag/Leder faglig kvalitet
Ragna Tørdal

Vest-Agder fylkeskommune

Ragna er leder for faglig utvikling i NDLA. Ragna har jobbet for NDLA fra oppstart i 2007. Redaksjonsmedlem i norskredaksjonen. Redaktør og nå fagansvarlig for faget medie- og informasjonskunnskap. Har tidligere utviklet Mediemøter for Lokus og DialektXperten.


Teamleder Bruke/Leder brukskvalitet

Cecilie Eftedal

Vestfold fylkeskommune

Cecilie er leder for teamet Bruk i NDLA, og har vært med i NDLA siden 2008. Hun har jobbet i norskredaksjonen, men også vært tilknyttet engelskredaksjonen. Hun har jobbet som prosjektleder for FYR og deling siden 2012.


Teamleder Rådgivning og støtte/Leder produksjonskvalitet

Johannes L. Nag

Rogaland fylkeskommune

Johannes er leder for NDLAs interne rådgiving og støtte- team. Han har undervist i medier- og kommunikasjon, it-fag og matematikk. Han er opptatt av IKT i skolen og hvilke pedagogiske muligheter ny teknologi gir oss.


Teamleder Utforske

Knut Inge Skifjeld

Telemark fylkeskommune

Knut Inge er leder for NDLAs utforske-prosess. Innovasjon, samarbeid og utvikling er hovedansvaret.


Brukerkontakt og måling

Guttorm Hveem

Finnmark fylkeskommune

Guttorm er NDLAs primære brukerkontakt og sørger for at meldinger fra elever og lærerer blir tatt imot og svart på. Han deler og sender ut relevant informasjon i sosiale medier og i nyhetsbrev.


Kommunikasjonssjef

Hanne-Lisbet Løite

Aust-Agder fylkeskommune

Hanne-Lisbet er kommunikasjonssjef i NDLA. Hun har det overordna ansvaret for markeds- og kommunikasjonsarbeidet i NDLA.