Organisering

Representantskap, Styre, Daglig leder, Pedagogisk, Kommunikasjon og marked, Tekniske tjenester, Økonomi, Personal og innkjøp, Rådgivning og støtte, Bruke, Bygge og bedre, Utforske. Illustrasjon: Siren Halvorsen (CC-BY-SA)Representantskapet

NDLAs øverste organ.
Hvert av våre eierfylker velger ett medlem til representantskapet. Det er både folkevalgte og administrativt ansatte blant medlemmene.
Representantskapet ledes av utdanningsdirektør Vegard Iversen fra Trøndelag fylkeskommune.

Øvrige medlemmer:

 • Viken: Heidi Westby Nyhus (fylkesråd Ap)
 • Innlandet: Ingrid Tønseth Myhr (Ap)
 • Vestfold og Telemark: Stig Larsen (seksjonsleder opplæring og folkehelse)
 • Agder: Arne Thomassen (Fylkesordfører, H)
 • Rogaland: Solveig Ege Tengesdal (leder opplæringsutvalget, KrF)
 • Vestland: Karianne Torvanger (leder i Hovedutvalg for opplæring og kompetanse)
 • Møre og Romsdal: Erik Brekken (Fylkesutdanningssjef)
 • Trøndelag: Vegard Iversen, leder (Fylkesdirektør for utdanning)
 • Nordland: Geir Hareide Hansen (ass. Fylkesdirektør)
 • Troms og Finnmark: Børre Krudtå (Divisjonsdirektør)Styret

NDLAs styre består av følgende personer:

Gruppebilde som viser de 5 personene som sitter i NDLA sitt styre.
Fra venstre: Inga Berntsen Rudi, Martin Zeiffert, Elisabeth Vegsundvåg Tandstad, Helge Kristian Galdal, Siw Olsen Fjørtoft. Foto: Tom Knudsen/Øystein Johannessen (CC-BY-SA)
 • Helge Kristian Galdal (leder), direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Martin Zeiffert, avdelingsleder for Tjenesteutvikling og samhandling i IKT Agder IKS
 • Elisabeth Vegsundvåg Tandstad, rektor ved Cissi Klein videregående skole i Trondheim
 • Inga Berntsen Rudi, medarbeiderrepresentant NDLA
 • Siw Olsen Fjørtoft, forsker ved SINTEF Digital, avdeling teknologiledelse
 • Bjørn Lyngedal (vara), fylkesdirektør opplæring og kompetanse, Vestland
 • Haldor Hove, vara medarbeiderrepresentant NDLAHvert av eierfylkene har også en NDLA-kontakt, som er bindeleddet mellom hvert fylke og NDLA. Dette er administrativt ansatte som gjerne har pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde.


Intern organisering

 • Team Bygge og bedre:
  Produserer og reviderer læremidler og har ansvar for den faglige kvaliteten.
 • Team Bruke:
  Ansvarlig for brukskvaliteten hos NDLA. Teamet har fokus på brukerne og er i dialog med dem på ulike måter.
 • Team ROS:
  ROS står for rådgivning og støtte. ROS hjelper de andre teamene og redaksjonene i NDLA, både i den løpende produksjonen og i forvaltning av eksisterende ressurser.
 • Team Utforske:
  Utforske ser på hvordan vi kan utnytte teknologi og digitale verktøy til pedagogiske formål.
 • Team Kommunikasjon og marked:
  Kommunikasjon og marked arbeider med ekstern og intern kommunikasjon i NDLA.