Åpent nett på eksamen

Eksamenskandidater får åpen tilgang til internett i følgende syv studieforberedende programfag, på Vg2 og Vg3:

SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
SPR3008 Internasjonal engelsk
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kilde: UDIR

Byggfag under utvikling

Faget er fortsatt under utvikling og vi nærmer oss 200 sider med interessant og dagsaktuelt innhold. Her er noen smakebiter:

Lær mer om verktøy og maskiner i dette oppslagsverket.

Alt dette innholdet kan du bidra med å bygge videre opp. Har du spørsmål eller forslag, ta kontakt enten via «kontakt oss»-knappen til høyre på nettsiden, eller på e-post til læremiddelansvarlig Haldor Hove.

Mvh

Haldor Hove
Læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag
haldorhove@ndla.no

Sees på SETT

Lær mer om hvordan vi ved hjelp av pilotskoler fra hele landet tester og utvikler læringsressurser for videregående opplæring. Vi er opptatt av brukerinvolvering og deler gjerne hvordan vi jobber for å få produsere best mulig læremidler. På standen vår får du mulighet til å bidra på brukertest og selv påvirke utviklingen av våre læringsressurser. Velkommen til NDLA på stand A:39.

 

Daglig leder går av

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet.»

Oppfølging av politiske vedtak knyttet til revisjon I og II av NDLA har skjedd i god forståelse mellom styret og daglig leder. Avvikene i forvaltningsrapport I er lukket, og avvikene i forvaltningsrapport II vil bli fulgt opp i henhold til vedtak i fylkestinget i Hordaland og styrevedtak i NDLA 25.10.17.

Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste.

Øivind Høines går i dag av som daglig leder for selskapet.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines

NDLA får nye vedtekter og nytt styre fra 1.4.2018. Vedtektene forutsetter et mindre styre som sitter tettere på daglig drift av NDLA. Dette styret vil ha støtte av et bredt sammensatt representantskap på vegne av alle eierne.

Styret i NDLA konstituerer Christer Gundersen som daglig leder fram til ny leder tilsettes.

Fylkeskommunene har gjennom samarbeidet NDLA vist at vi tar ansvar for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring i Norge. Vi er trygge på at NDLA er en naturlig del av det fremtidige tilbudet av læremidler.

John Arve Eide
Styreleder NDLA

– Norge trenger tyskkunnskaper

På NDLA finner du nå læringsressurser i både Tysk1 og Tysk 2.

– Det er veldig gøy og spennende å utvikle digitale læremidler i tysk for NDLA, sier Julia Kleven. Hun underviser i tysk ved Toppidrettsgymnaset  i Telemark.

– Det har vært en stor fordel å undervise i faget samtidig som jeg har vært med på å skape nye digitale læremidler, sier Kleven.

Nærhet

– Vi har jobbet mye med å skape nærhet til faget og motivasjon. I utviklingen av tyskfaget har vi brukt mye video med tyskere, østerrikere, nordmenn og folk fra Liechtenstein, forteller Anna Maria Holvik. Hun jobber på Greveskogen videregående skole i Tønsberg, og poengterer at digitale læremidler gir større muligheter enn tradisjonelle lærebøker.

– Tradisjonelt har mye handlet om Berlin. Vi har jobbet mye bredere. En av de mest spennende opplevelsene har vært å reise til Wien og intervjue mange mennesker, sier Holvik. Kultur, flyktningkrisen og EU er noen av temaene i de nye læringsressursene.

– Vi lærer elevene autentisk språk med lyd og muntlighet, fremfor å lære språket med øynene, sier Julia Kleven.

Tar utgangspunkt i klasserommet

Holvik og Kleven har begge undervist i tyskfaget parallelt med at de har utviklet digitale læringsressurser. Innspill og tilbakemelding fra elevene har vært viktig for dem.

– Elevene er veldig ærlige i sine tilbakemeldinger. Man får straks vite hva som funker og ikke, forteller Anna Maria Holvik. Hun forteller at mange av tilbakemeldingene gjelder mindre endringer og innstillinger.

– Mye av justeringene handler om funksjonalitet, ikke så mye på faglig innhold. Det kan være videoavspillinger som ikke fungerer, eller poengberegninger på interaktive oppgaver, utdyper Holvik.

Viktig fag

– Vi må rekruttere bredt til tyskfaget, og må motivere flere elever til å starte allerede i grunnskolen, sier Holvik. Tysk 1 er åpent tilgjengelig på NDLA, og stadig flere tysklærere i grunnskolen tar det i bruk. Holvik og Kleven peker også på regjeringens Tyskland-strategi, som utdyper Norges behov for tyskkunnskaper. Tyskland er Norges viktigste partner i Europa.

Nøkkelrolle

– Jeg håper at elevene kan bli ferdig med det gamle bilde av Tyskland, og får øynene opp for mangfoldet, kulturen, kunsten og innovasjonen. Elevene må skjønne hvilken nøkkelrolle Tyskland har i Europa i dag, avslutter Julia Kleven.