ndla.no kan brukes på eksamen

For å klargjøre ndla.no til bruk under eksamen, er funksjonalitet som gjorde det mulig for elever å kommunisere i løsningen fjernet. Dette gjelder min.ndla.no, kommentarfunksjon og personlig innlogging.

Målet er at all tekst, bilder, interne videoer og embedda Youtube-videoer skal kunne vises under eksamen. ndla.no har mange lenker og referanser til eksternt innhold, men disse vil ikke være tilgjengelig for visning.

Samarbeid med Hordaland

Hordaland fylkeskommune har gjennomført en test av oppsett i brannmur som skal kunne gjøre løsningen tilgjengelig i skolenettverket og dermed kunne brukes under eksamen.

Testen er gjennomført ved at teknisk personell konfigurerte brannmuren og deretter fulgte utvalgte lærere opp med funksjonell test.

Konklusjonen ble at noen tjenester i driftsmiljøet til NDLA må flyttes til ny IP, slik at det skal være mulig å sperre tjenestene samskrive.ndla.no og deling.ndla.no på en enkel måte.

NDLA har gjort strakstiltak og flyttet enkelte tjenester til ny ip-adresse, slik at det det kan åpnes for å bruke ip-adressen hvor ndla.no kjører uten at det åpnes for deling.ndla.no og samskrive.ndla.no .

ndla.no benytter en del eksterne tjenester som det må åpnes for i brannmuren. Disse er kan ikke identifiseres med ip-adresser, så det må være mulig å åpne for spesifikke url’er i brannmuren.

ndla.no fungerer som normalt

Resultet av den funksjonelle testen av løsningen på ndla.no er at navigering og funksjonalitet fungerer som normalt, selvfølgelig med unntak av lenker til eksternt innhold som det er sperret for.

NB! Det er opp til skoleeier å bestemme hvilke nettressurser elever kan bruke til eksamen. Dette presiseres av Utdanningsdirektoratet i regelverket for hjelpemidler til eksamen. Presiseringen lyder:

«Skolene kan selv velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsedeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.»

NDLA takker Hordaland fylkeskommune som velvillig har bidratt til test.
Her er dokumentasjon av tjenester som det må åpnes for i brannmuren

Norge rundt med NDLA

Fra Berlin til Norge

Müller ble først kjent med NDLA på Online Educa i Berlin for noen år siden, og er imponert over hva 18 fylkeskommuner har fått til av åpne digitale læremidler i Norge

– Målet er å vise at det har blitt gjort før, sier han.

Frank J. Müller var reiste 6295 kilometer og intervjuet 14 personer for å lære mer om åpne læremidler og NDLA.

Norge rundt

Da han ba om å få intervjue forskjellige nøkkelpersoner i NDLA hadde han ikke sett for seg at det også involverte en hel rundtur av Norge. Fra Hamar i øst til Bergen i vest, og fra Tromsø nord til Kristiansand i sør har Müller kjørt for å få intervjuene sine. Det er mange som bidrar i NDLA fra hele landet, og han ser frem til å få et bredt bilde av hva som blir gjort.
– Jeg gleder meg til å få høre om NDLA fra en variert gruppe mennesker som har forskjellige perspektiver. Både tekniske, administrative, pedagogiske og motivasjonsperspektiver.

Johannes Leiknes Nag viser frem innhold fra NDLA. Frank J. Mülller følger spent med.

Ønsker mer i hjemlandet

I Tyskland finnes det flere mindre initiativ til å lage åpne læremidler, men ingenting som har fått noe særlig utstrakt bruk. Müller drømmer om større og mer organisert utvikling av åpne digitale læremidler i hjemlandet, og håper at hans rundtur av Norge og NDLA vil kunne få fart i innovasjonen på dette området.
– Ideen er å vise hvordan det har blitt gjort i NDLA slik at en kan bygge videre på det. En må ikke begynne helt fra start, sier han.
I Tyskland brukes det mye penger på digitale læremidler, men en betaler for ett år om gangen og når året er omme så sitter man igjen med ingenting.
– Hva om vi også hadde brukt 20 prosent av pengene vi allerede bruker? Eller bare 10 prosent? Tenk hva vi kunne fått for det? Og vi kunne delt med dere i Norge, foreslår Müller entusiastisk.
– Vi kunne virkelig fått til noe her!

Deling er veien videre

Müller har stor tro på at delingskultur kan gi bedre læring, og ønsker at flere i skolen hadde blitt flinkere til å dele arbeidet sitt med andre.
– Hva er det verste som kan skje? At noen gjør det enda bedre?
Han tror også det er lurt å lage løsninger som gjør det enkelt å dele videre, og at det ikke blir for komplisert og arbeidskrevende med lisensmerking. Da er han redd for at lærere kun vil bruke læremidlene, men ikke dele videre sine egne videreutviklinger.

Müller mener fylkeskommunenes arbeid med åpne læremidler gjennom NDLA er til inspirasjon for andre land. I dette intervjuet oppsummerer han noen av inntrykkene på reisen i Norge:

Tekst og foto: Vibeke Klungland Opheim
Video: Jone Nikolai Nyborg

Flere ledige stillinger hos NDLA

Lyst å være med å skape digitale læremidler for videregående skole i et lærerikt og spennende miljø? NDLA lyser for perioden 01.08.2017 -31.08.2018 ut etter medarbeidere i følgende stillinger:

Teamleder «Råd og støtte» – 100%

Medarbeidere bygge og bedre fag – ulike stillingsbrøker

 • Matematikk
 • Tekniske yrkesfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Religion og etikk
 • Politikk, individ og samfunn

Medarbeider bruksutvikling og brukeropplevelse 50-100%

Medarbeider pilotklasser og lærerkontakt 60-100%

Spesialist illustrasjon og animasjon 50%

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”.

Statsråden gratulerer

–  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid, og det er alltid gledelig når norske aktører når opp i internasjonale sammenhenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NDLA ble startet i 2007 etter et initiativ tatt av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Ros til norske lærere

– I dag har norske lærere fra hele landet fått internasjonal anerkjennelse for det de sammen har skapt, forteller daglig leder i NDLA, Øivind Høines.  Han løfter også frem det brede samspillet med lærere, elever og NDLAs leverandører. Innovasjonskraften som ligger i dette samspillet har vært avgjørende sier han, og retter en stor takk til NDLAs samarbeidspartnere.

Jubileumsår

NDLA er nå inne i sitt tiende år, og er i dag solid forankret i den videregående opplæringen i hele landet. Innholdet på NDLAs sider er åpent for alle og blir svært mye brukt i videregående skole. I år har også kommunene startet arbeidet med å få frem et NDLA for grunnskolen.

 Dette er en fantastisk start på vårt jubileumsår, sier Høines.    

For mer info kontakt:

Daglig leder i NDLA, Øivind Høines – 99 00 56 47 – oivind@ndla.no

Styreleder i NDLA og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide – 924 05 509 – John.Arve.Eide@afk.no

NDLA.no

 • Opprettet i 2007

 • Åpne digitale læremidler for videregående opplæring

 • Mer enn 60.000 besøk hver skoledag

 • Over 11 millioner besøk i 2016

 • Norges største læremiddelnettsted for videregående skole

 • Eies og drives av alle norges fylkeskommuner utenom Oslo

 • Læringsressurser i over 80 eksamensfag

 • Lisensiert med Creative Commons og kan fritt deles, tilpasses og videreutvikles

 

Om Open Education Consortium

The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium (OEC) is an independent not-for-profit (501.c.3) organization incorporated in 2008 under the laws of the Commonwealth of Massachusetts in the United States of America.

 

Læremiddelseminar på Gardermoen 1. og 2. mars

I et samfunn med stadig større krav til kompetanse og økt digitalisering er det en stor utfordring for skoleeier å legge til rette for god og variert læring. Internasjonalt snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon og de utfordringene skolen står over med å legge til rette for en utdanning for fremtiden.

Kvalitet og variasjon

Gode varierte læringsmiljøer med læremidler som ivaretar alle fag samt de grunnleggende ferdighetene, er skoleeiers ansvar. Hvordan legger skoleeier til rette for dette? Hvilke kvalitetskrav skal skoleeier ha til læring og læremidler? Hvem skal utvikle og produsere disse læremidlene? Hvordan skal skoleeiere sammen kunne sikre kvaliteten på det læreren og eleven trenger for å skape god læring?

Utvikle sammen

Sammen kan skoleeiere sette krav til utvikling av gode læringsmiljø og læremidler. Sammen kan skoleeier og lærere utvikle en skole som er i stand til å løse framtidens utfordringer og krav til kompetanse. Sammen kan skolesamfunnet utvikle de læremidler skolen trenger for fremtiden.

Sikre utvikling og mangfold

KS og Nasjonal digital Læringsarena, NDLA, inviterer ledelsen i kommuner og fylkeskommuner, sammen med spesielt inviterte, til et lukket seminar over to dager for å drøfte hvordan skoleeier i grunnskolen og videregående opplæring kan sikre utvikling og mangfold av læremidler for fremtidens skole.

Program læremiddelkonferanse, Scandic Hotel, Oslo Airport

Tidspunkt Tema
Onsdag 1. mars
09.00 Registrering
10.00

 

Åpning

Skoleeiers ansvar sett fra kommunenivået

10.25

 

 

Innsikt

Dagens situasjon sett fra ulike perspektiv – innspill fra: IKT-Norge, Abelia, Forleggerforeningen, Norsk lektorlag og Elevorganisasjonen

12.00

 

 

Mulighetsrommet

Hvordan ser det ut i mulighetsrommet? – innspill fra aktører som ønsker å se hvilke muligheter som finnes i fremtidens læremiddelområde.

13.00 Lunsj
14.00

 

 

Utsyn

Hvordan ser det ut i Norden og i verden ellers? Hva skjer globalt og hvilke strømninger påvirker fremtidens læremiddelområde?

16.35 Avrunding av dagen
17.00 Slutt faglig del
19.00 Felles middag
Torsdag 2. mars
Deltakeraktiv dag – hvordan kan vi sammen bidra til utvikling av mangfold og gode læremidler for framtida?
09.00

 

På sporet

Hva kom opp i går og hvor er NDLA/NDLA-G i dette landskapet?

09.30

 

 

Veien videre

Bearbeiding, refleksjon og drøftinger – hvordan ser linjene ut for det videre arbeidet i kommunesektoren og i KS?

11.30 Lunsj
12.30 Veien videre fortsetter …
14.30

 

Veiene samles…

Oppsummering og oppfølging etter seminaret

15.00 Slutt – og vel hjem

Påmelding

KS har lagt ut mer informasjon om seminaret og påmelding.