Rammeavtaler 2014

1. Språktjenester

Oversetting bokmål – nynorsk, språkvask, korrektur.
Amesto as og semtantix as tilbyr også oversetting engelsk – norsk, norsk – engelsk

Amesto as
Semantix as
Arkitekst as    

2. Produksjon av video/undervisningsfilm

Terranova as
Mediesenteret, HIB
Phantom Film

3. Tilgang til bildearkiv og bildeansvarlig/redaktør
NTB/Scanpix as

 4. Spillutvikling
Agens as

5. Filmtjenester
Norgesfilm as

6. Støttetjenester desk (brukerstøtte, sammenstilling,
sluttkontroll, innholdsforvaltning, leder desk) og
produksjonsledelse
Cerpus as    

7. Applikasjonsforvaltning og rådgivningstjenester
Cerpus as