Rapporter og strategier

 Årsmeldinger

Årsmelding NDLA 2018

Årsmelding NDLA 2017

Årsmelding NDLA 2016

Årsmelding NDLA 2015

Årsmelding NDLA 2014

Årsmelding NDLA 2013

Årsmelding NDLA 2012

Årsmelding NDLA 2011

Årsmelding NDLA 2010

Rapporter

Evaluering av NDLA 2009 (Rambøll-rapporten)

Pressemelding NDLA 2009 om Rambøll-rapporten

Brukerundersøkelse naturfag 2009

Brukerundersøkelse NDLA 2013 (Athenae)

Brukerundersøkelse NDLA 2015 (Ipsos MMI)

Strategier

Kommunikasjonsstrategi 2016-2018

Pedagogisk plattform

Teknologisk veikart