Redaksjon kommunikasjon og kultur

Fagredaktør
Erik Befring, NRK
Eli Marianne Husby, Telemark fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Marita Aksnes, Rogaland fylkeskommune
Øyvind Dahl, pensjonert professor ved Misjonshøgskolen i Stavanger
Svein Sandnes, NRK
Torgrim Økland, Rogaland fylkeskommune

Fagansvarlig
Eli Marianne Husby, Telemark fylkeskommune