Redaksjon medie- og informasjonskunnskap

Redaktør
Ragna Tørdal, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Hans Petter Ellingsen, Eiker videregående skole. Buskerud fylkeskommune
Oddvar Engan, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Kristin Eriksen, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Øivind Høie, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Tom Knudsen, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Thomas Nupen, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Jone Nyborg, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Jan-Arve Overland, Kongsberg videregående skole, Buskerud fylkeskommune
Stein Vegard Olaussen, Vennesla videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune
Sissel Stokkedal, Elevbakken videregående skole, Oslo

Redaksjonen har også fått bidrag fra:
Grete Melby, Laksevåg videregående skole. Hordaland fylkeskommune på vegne av Kampanjen for journalistikken
Nettstedet Mediana utviklet av Senter for nye medier på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Fagansvarlig
Ragna Tørdal, Vennesla videregående skole,  Vest-Agder fylkeskommune (2014 – 2015)