Redaksjon naturbruk

Fagredaktør
Trine Paulsen, Ytre Namdal videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fagredaksjon
Hallstein Berre, Mære landsbruksskole, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Ragnhild Kjeldsen, Solør videregående skole avd. Søndsterud, Hedmark fylkeskommune
Tone Mosebø, Stend vidaregåande skule, Hordaland fylkeskommune
Tor Harald Ottersland, Åmli og Tvedestrand videregående skole, Aust-Agder fylkeskommune

Utviklingen av faget startet i 2014.