Redaksjon norsk

Norskfaget var under utvikling i perioden 2007 – 2011.

Redaktør
Mariond Federl, Vestfold fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Liv Alveberg, Akershus fylkeskommune
Cecilie Eftedal, Vestfold fylkeskommune
Oddvar Engan, Vest-Agder fylkeskommune
Tone Elisabeth Grundvig, Vestfold fylkeskommune
Eli Glomnes, Høgskolen i Telemark
Eva Hanselmann, Vestfold fylkeskommune
Leif Harboe, Rogaland fylkeskommune
Ida Welhaven Heiberg, Vestfold fylkeskommune
Øyvind Høie, Vest-Agder fylkeskommune
Jon Møller, Nordland fylkeskommune
Arne Olav Nygard, Universitetet i Stavanger
Jorunn Øveland Nyhus, Oslo
Tone Rudi Olsen, Vest-Agder fylkeskommune
Anita Ramberg, Oslo
Heidi Solbakken, Oslo
Astrid Syse Talsethagen, Oslo
Anne Thorenfeldt, Vestfold fylkeskommune
Ragna Marie Tørdal, Vest-Agder fylkeskommune
Dyre Vaa, Vestfold fylkeskommune
Oddmund Vareberg, Høgskolen i Vestfold

Fagansvarlige
Leif Harboe, Rogaland fylkeskommune