Redaksjon service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel

Fagredaktør
Kyrre Rolund, Møre og Romsdal fylkeskommune
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune
Fagredaksjon
Morten Gunnar Plassen, Oppland fylkeskommune
Fagansvarlig
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune 

Vg2 Salg. service og sikkerhet

Fagredaktør
Kyrre Rolund, Møre og Romsdal fylkeskommune
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune
Fagansvarlig
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune

Vg2 Transport og logistikk

Fagredaktør
Kyrre Rolund, Møre og Romsdal fylkeskommune
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune 
Fagredaksjon
Morten Gunnar Plassen, Oppland fylkeskommune
Fagansvarlig
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune

Vg2 Reiseliv

Fagredaktør
Kyrre Rolund, Møre og Romsdal fylkeskommune
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune
Fagansvarlig
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune

Vg2 IKT-servicefag

Fagredaktør
Kyrre Rolund, Møre og Romsdal fylkeskommune
Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune 
Fagredaksjon ‘
Jan Frode LIndsø, Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Oppland fylkeskommune
Fagansvarlig Hanne-Lisbet Løite, Telemark fylkeskommune