Redaksjonelle modeller

Skoleåret 2014 – 2015 gjøres det forsøk med ulike redaksjonelle modeller for å utvikle nye fag på ndla.no. I alle modellene har fagredaktøren en sentral rolle.

1. Vanlig utviklingsmodell

De fleste fag på ndla.no har vært utviklet av fagredaksjoner, som kjøper inn, utvikler og redigerer læringsressursene i et samspill med fagmiljøer og brukere.

Illustrasjon over vanlig utviklingsmodell med samarbeid mellom redaktør og redaksjonsmedlemmer.

Vanlig utviklingsmodell

 

2. Innhold levert av ekstern leverandør

Brønnfaget utvikles etter en modell der innhold leveres av en ekstern leverandør.

Illustrasjon som viser samarbeid mellom ekstern leverandør og redaktør i produksjonen av læremidlet

Innhold levert av ekstern leverandør

 

Puslespillmetoden

Historiefaget utvikles etter puslespillmetoden.

Les NDLA-fortelling om samarbeidet her. 

Illustrasjon som viser samspill mellom redaktør og samarbeidsparter i puslespillmetoden

Puslespillmetoden