Samarbeid med NDLA

Mange redaksjoner har et utstrakt samarbeid med institusjoner eller bedrifter som bidrar med fagstoff eller kompetanse. Her er historieredaktøren på besøk i Statsarkivet i Trondheim. Fra venstre: Inga Berntsen Rudi (redaktør NDLA), Gro Anita Mortensen og Hans Nilssen. 

Vil du bli vår samarbeidspartner?

NDLA har en utadvendt  innovasjons- og utviklingsstrategi med forpliktende samarbeid med både skoler, ideelle partnere og selskap. I 2013 brukte NDLA 66% av sitt budsjett i markedet på tross av budsjettnedgang. Av netto kostnader på 58 mill. kjøpte NDLA for ca. 38 mill. i markedet. Kostnadene er i regnskapet fordelt på rådgivning, fagredaksjonelle innkjøp (digitale læremidler og språktjenester), ulike tekniske tjenester, desk, bildetjenester og film- og spilltjenester. NDLA vil i de neste årene starte opp flere nye fag. Dette betyr at NDLA får anledning til å utlyse flere konkurranser, og nye tilbydere kan komme til.

Nedenfor finner du en oversikt over ulike typer samarbeid som NDLA inviterer til.

1. Kjøp i markedet

Største leverandør er Cerpus AS som har hatt omfattende leveranser innenfor to større kontrakter, «Støttetjenester» og «Applikasjonsforvaltning».
NTB Scanpix leverer bilde- og aktualitetstjenester, og NDLA-tjenesten bilderedaktør er kjøpt fra NTB.

2. Partnerskap og samarbeid

Khan Academy: Det er i dag mange aktører som arbeider med åpne digitale læremidler, og deling og samarbeid er blitt en del av innovasjonsstrategien for nye kunnskapsinitiativ. Det er naturlig for NDLA å bidra til dette, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor etablerte NDLA i 2013 partnerskap med ideelle organisasjoner som Khan Academy og PhET. Avtalen med Khan Academy går ut på å oversette hovedelementene i Khan Academy til norsk, slik at vi får en norsk versjon av dette åpne nettstedet med store mengder læringsressurser. Samarbeidet med Khan Academy kan på sikt tilføre NDLA både innhold, teknologi, metodikk for «big data» og læringsanalyse.

PhET
er en stiftelse med base i University of Colorado at Boulder som utvikler simulatorer for bruk i realfagsundervisning. Alle simulatorer distribueres på frie lisenser. NDLA fikk i 2013 status som gullpartner. NDLA bidrar med oversettelse til bokmål og nynorsk av PhET-nettstedet og simuleringene. NDLA utvikler også oppgaver som knytter sammen norske læreplanmål med simuleringene fra PhET. Oppgaver og oversatte simuleringer ble publisert på ndla.no i 2014.

Historie: NDLA prøver  ut nye måter å utvikle  fag på fra 2014.  Historiefaget blir utviklet i et unikt samarbeid mellom 10 ulike institusjoner og virksomheter. Les om historiefaget her.

Brønnfaget blir utviklet av midler fra Utdanningsdirektoratet i et samarbeid med Norsk olje&gass og bransjene. Cerpus er ansvarlig for utviklingen av det faglige innholdet.

Læringsressurser om EU og Grunnlovsjubileet:
NDLA deltar ofte i samarbeid om utvikling av og distribusjon av læringsressurser i forbindelse med nasjonale satsinger. Ressursene til Grunnlovsjubileet 2014 er eksempel på dette; et annet er EU-læremidlene på initiativ fra Utdanningsdepartementet.

Pilotskoler og pilotklasser får en godtgjøring fra NDLA for å bistå fagansvarlige eller fagredaktør med avtalte oppgaver. Aktuelle oppgaver er å samle erfaringer fra bruk, gi tilbakemeldinger på eksisterende og planlagt innhold, samt bidra med innhold.

3. Forskningsformidling

Etter initiativ fra Havforskningsinstituttet ble NDLA med i et samarbeid om «virtuelt klasserom» om bord på forskningsskipet G.O. Sars. NDLA var med på det transatlantiske forskningstoktet 1.– 23. mai 2013 og jobbet tett sammen med forskerne. Det ble utviklet en nettside for strømming via satellitt og publisering av blogg, filmer, oppgaver og forskningsartikler som passet for flere fag i videregående skole. Livesending fra forskning midt i Atlanteren og formidling av kontakt direkte mellom forskere og skoleklasser var spennende nybrottsarbeid som vakte oppsikt og gav positiv respons fra både brukerne og våre samarbeidspartnere.