Samarbeidspartnere

NDLA har et mangfold av partnere i alle deler av virksomheten. Noen av partnerskapene dreier seg om innkjøp av tjenester og teknologiutvikling, andre partnere samarbeider vi med for å utarbeide nye læringsressurser.

Her presenteres noen av våre samarbeidspartnere: