Møglestu tester nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet bidrar de med testing og konkrete forslag til forbedringer av digitale læremidler sammen med andre elever og lærer i landet.

Forenkler

– Jeg håper at det blir litt enklere å bruke NDLA i fremtiden, forteller Markus Andreas Blom. Han er førsteårselev på medier og kommunikasjon ved Møglestu vgs og tester prototypen til nye NDLA. På en datamaskin løser 16-åringen ulike oppdrag gitt av veileder Julie Bjørnstad i NDLA. Samtidig, i et annet rom på skolen, sitter tre personer og følger med på navigasjonsmønstre, tidsbruk og kommentarer underveis.

Brukervennlig

– Elevene gir oss innspill på konkrete forbedringer som skal gjøre NDLA mer brukervennlig, forteller Hanne-Lisbet Løite. Konsentrasjonen er på topp når Blom og medelevene tester prototypen. Målet er å skape en best mulig arena for læring. Tilbakemeldingene brukes til å justere og lage et nytt utkast av fremtidens NDLA.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Prototype

– Det var greit å gjennomføre brukertesten. Jeg hadde egentlig ikke så mange forventninger, men fikk høre litt om hva som foregikk av en venn, forteller Blom. Rundt 25 minutter brukte han på oppgavene i testlaben.
– Elevene blir presentert for en prototype av nye NDLA og forsøker å løse ulike oppdrag. Vi analyserer klikkmønstre, bruk av ikoner, plassering av elementer på siden, navigasjon og andre tilbakemeldinger underveis, forteller Løite. Sammen med henne i observasjonsrommet sitter Tormod Nordsletten fra Netlife Research. Han samler inn alle relevante data fra undersøkelsen, og skal bidra i analysen av det som etterhvert vokser til store mengder kunnskap fra testene.

Enestående lagspill

– Å involvere brukerne i utviklingen på denne måten er unikt i læremiddelsammenheng, jeg kjenner ikke til noen forlag som jobber så tett med brukerne, avslutter Hanne-Lisbet Løite.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.

NDLA-G sikrer læremidler til alle grunnskoler

Åpenhet, deling og eleven i sentrum var viktige momenter da NDLA-G ønsket velkommen til arbeidsmøte hos Kommunenes sentralforbund (KS) tirsdag 15. november 2016. Arbeidsgruppen ønsker å løfte frem grunnskolen i en ny tidsalder.

– Mange skoler har satsinger på nettbrett eller datamaskiner til alle. Med NDLA-G kan ingen si at de ikke har innhold, sier Wongraven videre.

Mangfold i fremtiden

– Læringsressurser og formidling kommer til å støtte seg på et mangfold av kilder. Tiden der en lærer har kunnet basere seg på gjennomgående læreverk i et fag er historie, sier Sigmund Brenna i Fredrikstad kommune. NDLA-G blir et viktig virkemiddel i møte med fremtiden.
– En av de viktigste oppgavene fremover blir å lære elevene å lære. Samt å tenke kritisk, forteller Brenna. Han poengterer at den oppvoksende generasjon skal bevege seg i et landskap med mye informasjon.
– Digital kompetanse er vesentlig, poengterer Brenna.

Ti kroner per fag

– KOSTRA-tall viser at kommunene i Norge bruker 1300 kroner på læremidler per elev i grunnskolen, forteller Ole Ekroll i Bergen kommune. I grunnlagsdokumentet for NDLA-G foreslås det å bruke ti prosent per elev til åpne digitale læremidler i tretten fag.

ole-ekroll-bergen-kommune

Ole Ekroll (til venstre) i Bergen kommune ledet møte om digitale læringsressurser for grunnskolen i Norge.

Arbeidet er i gang

Trondheim, Fredrikstad, Bergen, Kristiansand og Randaberg kommune har påtatt ansvaret med å være lokomotiv i arbeidet med en åpen digital læringsarena for grunnskolen. De har inngått en intensjonsavtale om å jobbe fram mot en formell avklaring og etablering av organisasjon. Møtet samlet også representanter fra Stavanger, Tromsø, Asker, Bærum, Oslo, Drammen og en rekke fylkeskommuner. I tillegg bidrar KS sentralt i arbeidet. Målet er å ha NDLA-G klar til bruk i 2019.

Kort fortalt

NDLA-G skal blant annet

 • være en åpen og fritt tilgjengelig læringsarena
 • dekke kompetansemål i alle fag, på alle nivå
 • ha innhold som er redigerbart og re-publiserbart
 • fremheve eleven som produsent, ikke konsument
 • legge til rette for differensiering tilpasset den enkelte elevs nivå og forutsetninger
 • støtte arbeidet med alle de grunnleggende ferdigheter
 • være med på å gi brukere en bærekraftig kompetanse, nå og i framtiden
 • legge til rette for samarbeid på tvers av roller, fag og nivåer for å utvikle felles forståelse av læring og utvikling
 • være fleksibel: elementer fra fag og nivåer kan settes sammen på nye måter som LEGO-klosser og gi flere
 • innganger til læringsarbeidet som støtte for enkeltelever eller grupper som f.eks. minoritetsspråklige
 • være plattformuavhengig og skjermbasert, skalerbar og med responsivt design
 • være et innkjøps- og utviklingssamarbeid for og med grunnskolesektoren og samarbeidspartnere
 • være en digital læringsarena, i tillegg til/ ikke først og fremst et læreverk
 • vektlegge videreutvikling i takt med tiden og mulighetene
 • representere mangfoldet i grunnskolen
 • understøtte et fremtidsrettet grunnleggende syn på læring og kunnskap