Historiefag lansert på Eidsvoll

John Arve Eide
Styreleder i NDLA, John Arve Eide, lanserte historiefaget i Rikssalen på Eidsvoll.

– Det er viktig at skolenorge og offentligheten ivaretar de gode tradisjonene og samtidig sørger for å ha et åpent vindu til verden der ute. Sånn sett er vi i samme ånden som den Eidsvollsmennene la vekt på når de skulle skape sin og vår grunnlov, sa John Arve Eide på Eidsvoll til tilreisende historielærere fra ulike skoler rundt om i landet. Eide er fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, og styreleder i NDLA. Han uttrykte stolthet over at man som en offentlig aktør kan bidra til fortsatt demokratiforståelse, fortsatt medskapning, fortsatt deltakelse, involvering og engasjement.

Fremoverlent

– Det er fint for oss å markere dette faget med at vi har lagt det inn i en sammenheng. Vi ser tilbake. Vi har de riktige rammene. Men mest av alt ser vi fremover, sa Eide til over 50 tilreisende fra hele landet.

Stort samarbeid

Historiefaget har blitt til i et samarbeid med Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Museum, Muséene i Sør-Trøndelag og Statistisk Sentralbyrå, samt en rekke andre bidragsytere. Inga Berntsen Rudi er fagredaktør.

Øivind Høines
Daglig leder i NDLA, Øivind Høines, pekte på lærerengasjement som en viktig drivkraft i utvikling av læremidler da NDLA lanserte historiefag på Eidsvoll 19. april 2016.

Krig og fred

– Er det et fag som kan skape fred, så er det historie. Er det et fag som kan skape krig, så er det definitivt historie, sa daglig leder i NDLA, Øivind Høines på historieseminaret på Eidsvoll. Høines pekte på det brede samarbeidet mellom flere aktører som en suksessfaktor i utvikling av historiefaget. Han sa også at NDLA kanskje er det første postmoderne læremiddelet i norsk offentlighet.

Ferdig august 2016

Du kan i dag finne mye av fagstoffet i historiefaget på NDLA.no. Til skolestart august 2016 vil faget være komplett i forhold til læreplanene i Vg2 og Vg3. Åpent og fritt for alle.