Historisk samarbeid

Unik redaksjonsmodell

Vi treffer den entusiastiske historieredaktøren Inga Berntsen Rudi på Statsarkivet i Trondheim en litt kjølig dag seinhøstes i 2014. De siste månedene har vi fått et glimt inn i arbeidet med historiefaget via denne Faceobook-sida. Her presenteres smakebiter fra ressurser som skal inngå  i læremidlet på ndla.no. Gjennom historiske bilder og beretninger kommer mennesker og hendelser fra gamle dager nærmere oss. Slik vekkes interesse og nysgjerrighet til å vite mer. Dette unike historiske lærestoffet blir henta fram og forma i samarbeid med Statsarkivet og mange andre institusjoner og aktører.

Her kan du se eksempler på animasjoner om middelalderen publisert desember 2014.

– Utviklingen av  læringsressursene i NDLA historie skjer gjennom et stort samarbeidsprosjekt med både offentlige institusjoner og private aktører, sier Inga. Prosjektet er en ny måte å utvikle NDLA-fag på. Idéen er et at det finnes mye kunnskap rundt omkring i landet som det er lurt å benytte seg av. I stedet for en redaksjon internt i NDLA, er det en fagredaktør som har ansvar for koordinering av samarbeidspartnere. Fagredaktøren gjør bestillinger basert på innspill og diskusjoner  under bl.a. workshops og samlinger. Når vi treffes, kan store ting skje. NDLA bringer fagmiljøer sammen som har gjensidig nytte av hverandre, også når de ikke skal lage læremiddel for oss.

I tillegg har redaktøren knytta til seg medarbeidere på de videregående skolene. Det er Jan Erik Auen fra Kongsberg videregående skole og Eivind Sehested Zakariassen fra Lørenskog videregående skole.

 NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim

NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim. Redaktør Inga Bernsten Rudi og Hans NIssen og Gunnar Sørum fra Statsarkivet studerer gamle aviser.

Arkivverket + NDLA er sant

Inga har lang fartstid i NDLA og er nærmest som en veteran å regne på NDLA-skuta. Hun var med i redaksjonen for NDLA samfunnsfag. Da var Gro-Anita Mortensen  fagredaktør. Nå har Gro-Anita ei ny rolle som formidlingsleder i Statsarkivet og samarbeidspart for fagredaktøren i historie.

Vi følger redaktør Inga og de tre medarbeiderne i Statsarkivet rundt i bygget på Dora i Trondheim og havner til slutt nede i magasinet. Her står godsakene for historienerdene tett i tett. Gjennom samarbeidet med NDLA og publisering på det åpne og fritt tilgjengelige ndla.no blir kunnskapen gjort tilgjengelig for alle. Nå skal de publisere aktuelt stoff i forbindelse med 70-årsmarkeringen av den dramatiske evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944. På hjemmesiden til Riksarkivet forteller Gro Anita Mortensen om arbeidet med disse læringsressursene.

Les Riksarkivets omtale av samarbeidet om NDLA historie

Se læringsressursene om evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944

– Vi blir vanvittig gode av å samarbeide på tvers av båser og institusjoner, sier Inga. – Alle samarbeidspartene møtes til workshop to ganger i året. Da jobber vi med et stort tema innenfor læreplanen, og det popper opp idéer. Det viser seg at institusjonene har mange ressurser som belyser emnet. Til sammen har vi et stort spekter av materiale som kan brukes inn i læremidlet. Med utgangspunkt i alle idéene lager jeg en bestilling.

Samarbeid på tvers vitaliserer fagmiljøene, og nye samarbeidsprosjekter vil trolig vokse fram, også etter NDLA er ute av bildet og historiefaget er avslutta. – Når alle samarbeidspartene har workshop, skal jeg love det er mye positiv energi i rommet, sier Inga, og vi tror henne!

Historiefaget på ndla.no foreligger i BETA-versjon pr. november 2014 og skal dekke alle læreplanmålene i historie 2 og historie 3 ved skolestart 2016.

Læringsressursene i historie på ndla.no

Læringsressurser om Middelalderen publisert desember 2014

Etter november 2014 er det også inngått samarbeid med:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Oslo Museum/Arbeidermuseet

 

Khan Academy + NDLA = sant

 – Avstandsforelskelsen som førte til giftermål. Hvordan kom samarbeidet med Khan Academy i stand?

– Mens jeg jobbet med å lage ressursene i matematikk i NDLA, hadde jeg alltid et åpent øye til andre ting som omhandler faget og digital undervisning. Khan Academy dukket opp på radaren allerede på et tidlig stadium i 2009. Jeg fikk et møte med den norske kontaktpersonen for Khan, Jonas Ghouchbar, og vi så at vi har mange felles mål. Jonas er selv en student som fant Khan nyttig for egen læring. Som frivillig entusiast begynte han arbeidet med oversetting og tok på seg ansvaret for den norske versjonen. Vi begynte med å oversette og lydsette noen videoer og la dem på NDLA. Vi har hatt fellesforedag på NKUL og inngikk avtale i 2013. Etter dette har Khan lagt mer og mer til rette for å oversette innholdet. På NKUL 2014 var Matt Wahl fra Khan én av hovedtalerne. NDLA prioriterer skoleåret 2014 – 2015 å ta samarbeidet et steg videre. Målet er å få opp en testside og deretter en norsk «liveside» i løpet av våren 2015. Dermed må 800 matematikkvideoer, 100 000 oppgaver med alt rammeverk oversettes. Dette er en stor jobb, men likevel mindre ressurskrevende enn å produsere alt selv.

– Hvorfor er kontrakten med Khan en godbit  for NDLA?

– Khan Academys enorme internasjonale omdømme og det store antallet opplæringsressurser! For NDLA er dette en snarvei til virkelig gode ressurser. Mange dyktige mennesker jobber med utvikling av Khan både når det gjelder teknologi og innhold. Kjente selskap og enkeltpersoner donerer penger til arbeidet. Ved å oversette får vi også nytte av dette på norsk. Her demonstreres fordelen med åpne læringsressurser. Ringvirkninger som  samarbeid med tilsvarende ressursmiljøer i Norden, er også veldig nyttig. Danmark har kommet langt og har en dansk side allerede. Fagstoffet oversettes over hele verden, spansk og fransk er store språk med mange brukere, Korea og Japan er godt i gang. Khan brer seg over hele verden!

– Skjønner at det er stimulerende å jobbe med flinke folk. Men hva får utdanningsnorge  via Khan som vi ikke har fra før?

– For å få en norsk testside, og deretter en «liveside», må vi tilfredsstille noen krav. Det vil si at videoer for de laveste trinnene må ha norsk lyd, og videoer for mellomtrinnet må ha norske undertekster. Alle oppgavene for grunnskolen må være oversatt. Oversettingsarbeidet foregår i mange land, og komunikasjonen mellom ulike aktører i ulike land er virkelig profesjonell. Det er mange fordeler med dette samarbeidet. Vi får gode ressurser til elevene med en ny måte å jobbe på. Dette er adaptiv læring der læringsstien til den enkelte lages underveis, med personlig progresjon. Foreldre har også mange fordeler med Khan. De kan lære seg fagstoff for å hjelpe barna sine, de har full oversikt over barnets læringsprogresjon. Elever vil også få tettet kunnskapshull på en flott måte. I tillegg kommer selvsagt alle videoene som passer til læreplanene i videregående opplæring, NDLAs målgruppe nr.1. Khan er ikke bare video. Det er selvinstruerende, individualisert progresjonslæring basert på det siste i læringsteknologi, som utvikles hele tiden. For eksempel: Du testes, du gjør oppgaver som passer for deg, du får hjelp og tips til å løse oppgaven, du får nye oppgaver, du kan konkurrere med andre og få premie. Her tar de i bruk triks fra spillteknologi, du får belønning og blir stimulert til å konkurrere med deg selv eller andre. Både lærer og foreldre kan dessuten gå inn og se hva du har gjort, kanskje du kan konkurrere med mor og bestemor!

– Dette er jo en læringsrevolusjon. Nå må vel foreldrene overtale barna til å slutte med matteoppgavene for å komme og spise middag?

– Ja, vi ser en flik av framtidas læring her. Teknologien gjør det mulig å tilpasse seg der du er og det tempoet du klarer. I tillegg blir det variert og morsomt med mange forskjellige typer oppgaver, som innfylling, flervalgsoppgaver, interaktive oppgaver og spill og tester. Dessuten oppnår du transparens, om du vil; foreldre og lærere kan følge med på hva du gjør. Jeg merker selv at jeg blir dradd inn i oppgavene og vil fortsette og fortsette!

Skjermbilde med Khan-oppgave med norsk tekst

Skjermbilde Khan-oppgave med norsk tekster.

– Hvordan blir disse ressursene tatt imot av elever og lærere?

– Utelukkende positivt. Og de fleste kjenner bare til videoene. De blir enda mer imponert når de ser alt som ligger rundt: testene, hjelpen du får underveis, tipsene til neste steg, mulighetene for å samarbeide og konkurrere.

– Hvordan jobber du og medarbeiderne dine?

– Vi må oversette 800 videoer og ganske mange oppgaver før vi får opp en testside. Vi oversetter også rammeverket rundt, dvs. all tekst i  tilknytning til ressursene, titler, menyer, «klikk her» og «hjelp». Vi har engasjert medielærere i videregående skole til å lese inn norsk tale på videoene for de laveste trinnene. Vi har fått noen studenter på UiO til å lage undertekster på en del videoer. Selv sitter jeg og kvalitetssikrer og oversetter oppgaver. Når vi har fått opp den norske siden, er målet å knytte ressursene til læreplanene via Grep.

– Khan og NDLA om 5 år. Tror du forholdet varer?

– Det kommer an på om vi prioriterer arbeidet med Khan. Selv om vi har fått en norsk side til å fungere fint, må det hele tiden vedlikeholdes og oppdateres etter revidering. Vi håper at dette arbeidet blir en del av arbeidet til den som har fagansvar for matematikk på NDLA sine sider. Et forhold varer ikke evig uten at en investerer i det.

Her kan du se den norske testsiden til Khan Academy

Les mer på NDLA Aktuelt

Status mars 2015: Målet er å ha klar en norsk side med inndeling etter matematikkfagene i norsk skole i mai 2015.

[callout type=»info» title=»Khan Academy»]Khan Academy er et ikke-kommersielt utdanningsnettsted grunnlagt av amerikaneren Salman Khan i 2006. Khan Academys mål er å sørge for «utdanning av høy kvalitet for alle overalt». Det er særlig mange ressurser tilgjengelig i matematikk. NDLA har fra 2014 avtale med Khan Academy om å gjøre ressurser tilgjengelig på norsk. Elisabet Romedal er tidligere fagredaktør for NDLA matematikk. Hun er engasjert av NDLA for å lede arbeidet med oversettelsen. .[/callout]

 

Nye medarbeidarar i NDLA 2014

Nye fagredaktørar

 • Ole Fossgård, Rogaland – kinesisk
 • Marion Federl, Vestfold – tysk
 • Trine Merethe Paulsen, Nord-Trøndelag – naturbruk
 • Steinar André Olsen, Rogaland – elektrofag
 • Erik Wang, Sør-Trøndelag – bygg- og anleggsteknikk
 • Jannike Gausdal, Vest-Agder – kokk- og servitørfag
 • Inga Berntsen Rudi, Sør-Trøndelag – historie
 • Hege Nikolaisen, Telemark – revisjon av helse- og oppvekstfag
 • Sissel Paaske, Rogaland – brønnfaga. Tilsett etter tildeling av Udir-middel og i samarbeid med Cerpus AS
 • Elisabet Romedal, Vest-Agder – prosjekt Khan Academy

 Ny leiar i På nett

 • Rune Mathisen, Telemark

 Nye medarbeidarar i På nett

 • Hanne-Lisbet Løite, Aust-Agder
 • Kristin Bøhle, Nord-Trøndelag
 • Jan Frode Lndsø, Oppland
 • Martin Munkeby, Nord-Trøndelag
 • Leif Harbo, Rogaland
 • Roar Edland-Hansen, Rogaland
 • Olav Kristensen, Vest-Agder
 • Nina Bell Rui Aadna, Telemark
 • Unni Kullhuset Granheim, Nord-Trøndelag (skal òg jobbe noko i kokk- og servitørfag)

Nye medarbeidarar i Personal og støtte

 • Lene Ragnhild Kyllesdal, Vest-Agder
 • Kirsti Slettevoll, Buskerud

 Ny medarbeidar i NDLA interaktiv

 • Johannes Leiknes Nag, Rogaland

 Ny medarbeidar i FYR/deling

 • Julie Bjørnstad, Aust-Agder

 Ny medarbeidar i Produksjon

 • Ragnhild Tønnessen, Aust-Agder (språkansvarleg)

Her er oversikt over medarbeidarar frå ulike fylke skuleåret 2014 – 2015